Bijgewerkt: 4 maart 2024

Stadsregio Amsterdam helpt gemeenten met 10 miljoen euro extra

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
16-10-2013

De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft besloten haar gemeenten te helpen om verkeer- en vervoerprojecten sneller te realiseren. De Stadsregio trekt 10 miljoen euro uit voor deze projecten, zodat gemeenten een minder groot deel zelf hoeven te betalen.

Er zijn momenteel flink wat verkeer- en vervoerprojecten die binnen de gemeenten moeilijk van de grond komen, omdat er onvoldoende eigen middelen beschikbaar zijn. De Stadsregio wil deze projecten graag een extra zetje geven. Daarom is er een ‘Hulpimpuls’ in het leven geroepen: een eenmalige regeling van 10 miljoen euro die verdeeld wordt over de gemeenten op basis van inwonersaantallen.

rotonde Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De nieuwe rotonde in aanbouw aan de kruising Keizer Karelweg - Mr. G. Groen van Prinstererlaan op 28 juli 2013 in Amstelveen


De reacties vanuit de 16 stadsregiogemeenten zijn positief. Gemeenten hebben de afgelopen tijd voorstellen voor projecten kunnen indienen bij de Stadsregio die in aanmerking kunnen komen voor de Hulpimpuls. Het gaat om nuttige en noodzakelijke regionale projecten die wachten op de volgende stap richting de uitvoering. De projecten moeten passen binnen het Regionale Verkeer-en Vervoerplan van de Stadsregio en uiterlijk in 2015 zijn gerealiseerd. Al in 2014 moeten de projecten in uitvoering zijn gegaan.

Vrijwel alle gemeenten hebben aanvragen voor projecten ingediend. Dit varieert van fietsverbindingen en het inrichten van schoolzones tot vernieuwing van een brug. Nog voor het eind van 2013 wordt samen met de gemeenten bepaald, welke projecten een bedrag uit de Hulpimpuls toegekend krijgen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.