Bijgewerkt: 9 februari 2023

Stadspeiling Amstelveen 2023

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-01-2023

Zo'n 7.000 inwoners van Amstelveen krijgen komende week (tussen 19 en 22 januari 2023) een brief op de mat met het verzoek om een digitale enquête in te vullen over gemeentelijke zaken. In de brief staat een inlogcode en wachtwoord. Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit. Een steekproef uit alle (ca. 70.000) inwoners van 18 jaar of ouder bepaalt welke inwoners worden benaderd. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.Wat vinden inwoners van hun wijk? Voelen zij zich veilig, zijn zij tevreden over hun woning, welk rapportcijfer geven ze het onderhoud en hoe waarderen ze de voorzieningen? Om een beeld te krijgen van hoe inwoners hun leefomgeving ervaren laat de gemeente iedere twee jaar een stadspeiling uitvoeren. Dit is een groot enquêteonderzoek onder Amstelveense inwoners van 18 jaar en ouder.

Uitkomsten. De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd aan het gemeentebestuur. Ook deelnemers aan het onderzoek en inwoners worden over de uitkomsten geïnformeerd. We bedanken deelnemers aan de peiling op voorhand van harte voor hun tijd. Hun inzet helpt de gemeente om mogelijk nog beter op de wensen van inwoners in te spelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.