Bijgewerkt: 20 juli 2024

Stadshart-parkeren op maaiveldniveau

Nieuws -> Stadshart

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
01-03-2007

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

De lokale overheid heeft momenteel een voorstel in voorbereiding dat voorziet in de uitbreiding van het parkeren op maaiveldniveau in het Stadshart. Dit blijkt uit de notulen van het Platform Stadshart van 11 januari 2007 die deze krant (AN) ter hand zijn gesteld.

Een vertegenwoordiger van de Stadsharteigenaar Rodamco en een zegsman van de winkeliers benadrukken tijdens het overleg dat „voor het vergroten van bezoekersaantallen van maandag tot en met donderdag het noodzakelijk is dat het maaiveldparkeren wordt verbeterd."

Volgens de notulen „komt de gemeente met een voorstel." Hoewel er geen locaties worden genoemd is bekend dat de verlengde Rembrandtweg geschikt wordt geacht. Aan de westzijde zou langsparkeren kunnen worden gerealiseerd. Verder wordt in de notulen opgetekend dat „uitbreiding van het winkelaanbod en herontwikkeling van het totale winkelgebied een verbetering kan betekenen."

Dit wordt niet nader gepreciseerd. De schaatsbaan genegeerde gedurende vier weken extra bezoek van 12.000 tot 13.000 schaatsers (exclusief de kijkers). De maanden november en december van 2006 waren aanmerkelijk drukker dan het jaar ervoor. Daar staat tegenover dat 80.000 Amsterdammers het Stadshart niet schijnen te kennen. Hiertoe is het voornemen morgen een nieuw logo te presenteren.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.