Bijgewerkt: 25 september 2023

Stadsgesprek over discriminatie in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-04-2023

Amstelveners gingen dinsdag 3 april 2023 met elkaar in gesprek over discriminatie. 55 inwoners waren naar poppodium P60 gekomen voor een zogenoemd Stadsgesprek van de gemeente. 'Discriminatie is moeilijk in cijfers te vatten, daarom horen we graag van onze inwoners zelf wat hun ervaringen zijn' - trapte Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Diversiteit de avond af.

Floor Gordon (D66) wethouder Participatie benadrukte het belang van een open gesprek over discriminatie. 'Ook uit eigen ervaring weet ik dat discriminatie nog steeds voorkomt in onze samenleving. Alleen door het gesprek hierover aan te gaan kunnen we hier iets aan doen.'

Stellingen. De aanwezigen voerden het gesprek aan de hand van stellingen. Hen werd onder meer gevraagd of ze zich wel eens gediscrimineerd hadden gevoeld en hoe het leven is in een diverse stad als Amstelveen. Van de aanwezigen gaf ongeveer de helft aan weleens met discriminatie te maken hebben gehad. Een terugkerend punt was de vraag wat discriminatie eigenlijk is.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Wethouders Gordon en Van Ballegooien in P60 tijdens het stadsgesprek over de discriminatie

'We denken misschien snel aan huidskleur, maar er zaten ook mensen in de zaal die te maken hebben met andere vormen. Een transpersoon, iemand die zwaar is, ongewenst kinderloos is, of een bejaarde die niet digitaal vaardig is. Zij ervaren allemaal discriminatie. Het is zo waardevol om elkaar deze verschillende verhalen te vertellen omdat het ook verbindt' -zegt Van Ballegooijen

Bepaalt de ontvanger? Een ander punt van discussie was hoe discriminatie wordt ervaren. Is het alleen een gevoel? Bepaalt de ontvanger? Wanneer kun je met zekerheid zeggen dat iemand wordt gediscrimineerd? Soms is een andere behandeling of het uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken duidelijk. 'Echter, discriminatie kan ook subtiel zijn en zelfs onbewust. Wat doet dat met mensen?' - werpt Gordon op. 'De aanwezigen deelden persoonlijke ervaringen die hen soms het gevoel gaven er niet bij te horen of niet volwaardig mee te doen. Bij sommigen was het zo pijnlijk dat het onveilige gevoel maanden of zelfs jaren voelbaar bleef. Weerbaarheid, een sterke eigen identiteit en de steun van familie of vrienden bleken echter een sterk wapen tegen discriminatie.'

Gordon prees de openhartigheid van de aanwezigen. 'Het is niet makkelijk om je persoonlijke verhaal te vertellen in een groep onbekenden. Je weet immers niet hoe erop zal worden gereageerd. Toch is het belangrijk dat we ons blijven uitspreken en in gesprek komen met elkaar. Dat is hier gebeurd en stemt mij hoopvol voor de toekomst. Ik dank alle aanwezigen voor hun bijdrage.'

Diversiteit. Het stadsgesprek over discriminatie dient als belangrijke input voor de nieuwe Diversiteitsagenda van de gemeente. Het beleid – dat in het najaar wordt verwacht – heeft tot doel Amstelveen een stad te maken waarin meer mensen mee kunnen doen en zich geaccepteerd voelen. Inclusie en toegankelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Over stadsgesprekken. De gemeente Amstelveen organiseert stadsgesprekken om in gesprek te gaan met een representatieve groep inwoners die meedenkt over belangrijke thema’s. De deelnemers worden uitgenodigd met een loting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.