Bijgewerkt: 21 maart 2023

Stadsgesprek over Schiphol werd goed bezocht in P60

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-03-2023

Ruim 80 Amstelveners zijn dinsdag 7 maart 2023 in gesprek gegaan met de gemeente over Schiphol. Ze waren uitgenodigd voor een zogenoemd stadsgesprek in P60. Centraal stond de vraag hoe Amstelveense inwoners en ondernemers tegen Schiphol aankijken.

'De grote opkomst toont de betrokkenheid van Amstelveners met het onderwerp. Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan over de voordelen en nadelen van Schiphol. Inwoners en ondernemers zien voordelen en nadelen in de nabijheid van  Schiphol. De aanwezigen hebben ook hun zorgen geuit over de effecten op de leefbaarheid van wonen nabij de luchthaven. Schiphol en het rijksbeleid beperken ook de mogelijkheden om te bouwen en de gemeente wil graag weten hoe onze inwoners daarover denken. Amstelveen heeft namelijk de hoogste woondruk van Nederland. Dat wil zeggen dat veel meer mensen graag in Amstelveen willen wonen dan er woningen zijn. Door dit met Amstelveners te bespreken, kan ik hun input in gesprekken met relevante partijen betrekken. Daarom dank ik iedereen die dinsdag naar P60 is gekomen om hun verhalen en ideeën te delen met de gemeente. Het is waardevolle input voor de gesprekken die Amstelveen voert over Schiphol, in de regio en met het Rijk' - zegt Adam Elzakalai (VVD) wethouder Schiphol.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Stadsgesprek Schiphol in P60 op 7 maart 2023 met Adam Elzakalai (VVD) wethouder Schiphol

Stadsgesprek. Een gemeentelijke overheid heeft allerlei taken en rollen en onderwerpen waar ze zich mee bezig houdt. De gemeente Amstelveen organiseert vaker stadsgesprekken over diverse onderwerpen. Dat kan gaan over veiligheid, mobiliteit, bouwhoogtes, etc. Om een goede afspiegeling van onze inwoners te krijgen en hun ideeën, nodigt de gemeente door middel van een steekproef een groep inwoners uit op basis van loting. In het Stadsgesprek Schiphol is de steekproef zó ingezet, dat er ook voldoende jongeren aanwezig waren. 

Coalitieakkoord. In het Coalitieakkoord van de gemeente wordt ingezet op minder vluchten over Amstelveen en minder overlast. Ook blijft aangedrongen op het fors terugdringen van het gebruik van de Buitenveldertbaan en op niet-noodzakelijke nachtvluchten. Daarnaast ligt de focus op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Ten aanzien van verbeteren luchtkwaliteit zijn vooral metingen rondom de A9 en Schiphol van belang. In het akkoord staat ook dat het College inwoners wil betrekken bij het Schipholbeleid, dus daarom is ook onder meer dit Stadsgesprek over Schiphol.

Resultaten. De aanwezigen konden stemmen op stellingen. Vervolgens vond een gesprek plaats. Van de aanwezigen woonde 43% al meer dan 30 jaar in Amstelveen en 27% tussen 11 en 30 jaar. Meer dan 30% vond het aangenaam om dicht bij Schiphol te wonen, 32% was neutraal daarover en 37 vond het onaangenaam. De meerderheid van de aanwezigen (51%) vond dat er toch gebouwd zou mogen worden op plekken die vanuit de luchthaven beperkingen opleveren en 21% misschien. Inwoners konden ook aangeven welke voordelen er voor hen aan Schiphol zijn.

 Een groot deel gaf aan dat ze van Schiphol gebruik maken voor vakanties en als snel openbaar vervoer knooppunt. Een ander deel gaf aan dat ze er niet direct voordeel van hadden. Een kleiner deel gaf aan op Schiphol te werken of een aan de luchthaven gerelateerd bedrijf. Anderen gaven aan veel naar het buitenland te moeten of dat hun internationale werknemers via Schiphol komen.

Op de avond werden verschillende onderwerpen besproken, zoals nachtvluchten, minder vluchten, zorgen over gezondheid, geluidsoverlast, de juiste vluchten naar Schiphol en de voorkeur voor treingebruik voor de kortere afstanden. Een ander punt dat naar voren kwam is de verbetering van communicatie door Schiphol en Luchtverkeerleiding Nederland over zaken als baanonderhoud en het baangebruik, zodat inwoners beter weten wat er gebeurt. De wethouder gaat dit zeker doorgeven. Het verslag van de avond zal op de website van de gemeente Amstelveen worden geplaatst en gemaild worden naar de aanwezigen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.