Bijgewerkt: 24 juli 2024

Staatssecretaris Teeven wil auteursrecht moderniseren

Nieuws -> Internet

Bron: Rijksoverheid
11-04-2011

Staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie wil het auteursrecht moderniseren. Hij wil het vertrouwen in de auteursrechtorganisaties vergroten en de positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars in contractsonderhandelingen versterken. Ook wil hij het legaal aanbod van auteursrechtelijk materiaal op internet beschermen en stimuleren.

Europese plannen die belemmeringen wegnemen voor auteursrechtlicenties op internet kunnen op zijn steun rekenen. Verder ziet de bewindsman geen toekomst meer voor de thuiskopie heffingen.

Dit blijkt uit de speerpuntenbrief Auteursrecht 20@20 (pdf) die de bewindsman op 11 april 2011 mede namens minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Zijlstra (OC&W) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Downloaden van illegale bron wordt onrechtmatig

Om nieuwe legale diensten in de creatieve sector te bevorderen, krijgen rechthebbenden meer mogelijkheden om civielrechtelijk op te treden tegen partijen, die met illegaal aanbod de markt verstoren. Het downloaden van auteursrechtelijk beschermd werk uit illegale bron wordt daarom onrechtmatig, maar niet strafbaar.

Downloaden is al geruime tijd onrechtmatig voor games en andere software, maar dat gaat nu ook gelden voor bijvoorbeeld films en muziek. Met deze civielrechtelijke maatregel neemt Nederland in Europa geen uitzonderingspositie meer in.

De handhaving richt zich op websites en diensten en niet op consumenten die af en toe bestanden up- en downloaden. Consumenten hoeven niet bang te zijn voor criminalisering. Er komt geen zogeheten ‘three-strikes’ wet die Frankrijk en Engeland hebben ingevoerd om gebruikers van internet af te sluiten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.