Bijgewerkt: 17 augustus 2022

Staatssecretaris Blokhuis start Vaccinatiealliantie

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid
27-03-2019

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft op 26 maart 2019 in Den Haag de startbijeenkomst gehad met de Vaccinatiealliantie. Deze alliantie verbindt jeugdartsen en -verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers. Samen willen zij uitgesproken deelnemen aan het maatschappelijke debat over het grote belang van vaccineren voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. De ambassadeurs van de Vaccinatiealliantie willen met hun activiteiten de kennis over vaccinatie - bij ouders en professionals - verbeteren en bijdragen aan een hogere vaccinatiegraad.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/VWS - 2017)

Paul Blokhuis (ChristenUnie) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Karrevracht aan expertise en praktijkervaring. Blokhuis: 'Elke ouder wil natuurlijk het beste voor de gezondheid van zijn of haar kind. Vaccinaties tegen ernstige infectieziekten zijn daarbij echt van bijzonder groot belang. Voor het overgrote deel van de ouders is dat gelukkig volkomen vanzelfsprekend. Een kleine groep twijfelt door allerlei ongefundeerde verhalen die de ronde doen. Daar heb ik grote zorgen over. We moeten er daarom samen voor zorgen dat ouders beschikken over goede, gefundeerde kennis over vaccinaties. De ambassadeurs van de Vaccinatiealliantie gaan daaraan bijdragen door zich waar mogelijk uit te spreken over het belang van vaccinatie. Zodat ouders zich ook vaker richten tot hun eigen huisarts, jeugdarts of doktersassistent met zorgen en twijfels. Daar krijgen ze dan het objectieve verhaal te horen, gebaseerd op een karrevracht aan expertise en praktijkervaring.'

Aan de slag.  De vaccinatiealliantie zal twee keer per jaar bijeenkomen om ideeën en ervaringen uit te wisselen en nieuwe plannen uit te werken. De komende periode gaat de alliantie met de volgende acties aan de slag:

-Binnen de vaccinatiealliantie moeten experts van elkaar kunnen leren en wordt er kennis uitgewisseld over de wijze waarop je in de dagelijkse praktijk het beste zorgen van ouders over vaccineren kunt bespreken en wegnemen.

-Er wordt een team samengesteld dat kan helpen met de aanpak van onjuiste informatie.

-De ambassadeurs van de alliantie gaan hun expertise inzetten om het belang van vaccineren bij een zo groot mogelijke groep mensen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld tijdens de European Immunisation Week (EIW).

Het doel van EIW is om de vaccinatiedekking te vergroten door ouders en verzorgers, gezondheidswerkers, beleidsmakers, beleidsmakers en besluitvormers en de media bewust te maken van het belang van vaccinatie. De WHO/Europa leidt en coördineert EIW en alle lidstaten in de Europese regio van de WHO worden uitgenodigd om deel te nemen. Regionale en nationale partners, waaronder het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), ondersteunen de implementatie.

Het EIW profiteert ook van steun op hoog niveau op nationaal niveau, met inbegrip van ministers, ambassadeurs en andere vooraanstaande supporters. Op regionaal niveau wordt het initiatief gesteund door de beschermheilige van de WHO/Europa, Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Maria van Denemarken. EIW wordt georganiseerd in samenwerking met andere regionale initiatieven van de WHO en de Wereldimmunisatieweek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.