Bijgewerkt: 19 mei 2024

Sporten tijdens de buitenschoolse opvang in Amstelveen

Nieuws -> Sport

Bron: Stichting BOON / MinOCW / Wikipedia
14-04-2008

Meer bewegen tijdens de buitenschoolse opvang slaat aan. Na een succesvolle start in Diemen opent de Stichting Buitenschoolse Opvang en Ondersteuning Nederland (BOON) haar tweede vestiging in Amstelveen. Nog even, en ongeveer 200 Amstelveense kinderen kunnen na schooltijd naar hartenlust sporten onder toezicht van gespecialiseerde leiding.

Sportactiviteiten

De Stichting Boon biedt buitenschoolse opvang inclusief sportactiviteiten.'Nieuw is dat wij daartoe uitsluitend van sportaccommodaties gebruikmaken, waarbij wij nauw samenwerken met sportverenigingen', vertelt Jan Verhagen, bij wie de dagelijkse leiding van de Stichting BOON berust. Tijdens zijn 25-jarige loopbaan als leraar lichamelijke opvoeding was hij bij de organisatie van talloze sportevenementen betrokken.

Op dit moment bekijkt de Stichting Boon samen met een aantal sportverenigingen de vestigingsmogelijkheden op hun complex. “Ons streven is om op korte termijn landelijk uit te rollen; wij vinden het van belang dat kinderen meer kunnen bewegen;” aldus Verhagen.

In Amstelveen heeft de Stichting Boon onderdak gevonden te midden van de sportvelden en tennisbanen op het terrein van de voetbalvereniging RKAVIC. Voorlopig in een tijdelijke behuizing, straks in de door RKAVIC te bouwen sporthal. Alle sporten zijn mogelijk, van binnensport in de hal tot schaatsen op de kunststofijsbaan.

Leren spelen - Spelend leren

Onder het motto: Leren spelen - Spelend leren biedt de Stichting BOON behalve een veelvoud aan sporten, ook allerlei mogelijkheden op creatief gebied, zoals schilderen, muziekles of showballet. Daarnaast zorgt zij voor educatieve ondersteuning. Voor een zo goed mogelijke begeleiding van de kinderen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de Cito-toets, onderhoudt zij contact met de scholen. In overleg met de ouders wordt voor ieder kind een maandprogramma vastgesteld.

Met deze unieke combinatie van sport, spel en leren, komt de Stichting BOON alle betrokken partijen tegemoet: leerlingen, ouders, scholen en gemeente. Voor meer informatie kunt u kijken op de website.

Montessori Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Leerlingen van de 1ste Montessorischool in Amstelveen


Stichting BOON

BOON staat voor Buitenschoolse Opvang en Ondersteuning Nederland. De stichting biedt meer dan alleen maar opvang, de oudere leerlingen van de basisschool willen meer dan alleen maar bezig gehouden worden. Zij willen bewegen, sporten, nieuwe spelen ontdekken, nieuwe activiteiten leren.

Ondersteuning betekent, dat leerlingen van de groepen 7 en 8, indien gewenst, geholpen worden bij de voorbereiding van de zeer belangrijke CITO toetsen. Kortom, de Stichting Boon stelt alles in het werk om het kind zowel op sportief als educatief gebied te begeleiden.

Wat is buitenschoolse opvang?

Buitenschoolse opvang (BSO), soms ook naschoolse opvang genoemd, is een verzamelnaam van alle professionele kinderopvang, geregeld voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar "buiten" de schooltijden.

Dit is per definitie na schooltijd en hele dagen tijdens de schoolvakanties, en soms ook voor de school begint en als overblijven tussen de middag. Men spreekt over buitenschoolse opvang op het moment dat er meer dan 6 plaatsingen per dag plaats vinden.

Kinderopvang groeit

Volgens de nieuwsbrief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit 2007 “…steeds meer ouders maken gebruik van buitenschoolse opvang. Dat is positief, want als meer ouders arbeid en zorg kunnen combineren, stijgt de arbeidsparticipatie. Redenen voor de groei zijn het goedkoper zijn van de kinderopvang en het gemakkelijker verkrijgen van de kinderopvangtoeslag. Keerzijde is dat de wachtlijsten voor de buitenschoolse opvang groeien”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.