Bijgewerkt: 19 mei 2024

Sporten en bewegen in de buurt met een buurtsportcoach

Nieuws -> Sport

Bron: Rijksoverheid
21-10-2014

Sportorganisaties, waarbij een buurtsportcoach betrokken is, merken een sterke toename in het aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Dat schrijft minister Edith Schippers van Sport vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over Sport en Bewegen in de Buurt. In 2014 doen 378 gemeenten mee met het programma Sport en Bewegen in de buurt. In totaal hebben zij ingetekend voor 2.850 fte buurtsportcoaches. Daarmee is het uiteindelijke doel van 2.900 buurtsportcoaches zo goed als bereikt. Buurtsportcoaches organiseren het sport- en beweegaanbod en maken de verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De deelnemers van de 40ste Poelster Bosloop in april 2009 in het Amsterdamse Bos


Sportimpuls

Naast het grote aantal buurtsportcoaches, dat in Nederland actief is, maakte Schippers ook bekend, dat eind dit jaar 200 nieuwe Sportimpuls projecten van start zullen gaan. Daarmee komt het aantal projecten in totaal op 550. De Sportimpuls is een regeling gericht op de ondersteuning van lokale sport- en beweegaanbieders bij het opstarten en uitvoeren van nieuwe activiteiten inde buurt. Deze activiteiten hebben een maximale looptijd van 2 jaar en richten zich op mensen die nog niet, of nauwelijks sporten.

Lokale sport- en beweegaanbieders moeten bij hun activiteiten samenwerken met andere partijen zoals scholen, zorginstellingen en/of bedrijven. Nieuw is dit jaar de mogelijkheid om projecten aan te vragen die zich specifiek richten op jeugd in lage inkomensbuurten. Voor deze groep gaan 55 projecten eind van dit jaar van start. Op www.sportopdekaart.nl  zijn onder andere de ontwikkeling en spreiding van de buurtsportcoaches en Sportimpuls projecten geografisch in beeld gebracht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.