Bijgewerkt: 29 mei 2024

Sportclub Bankras is officieel opgericht in Amstelveen

Nieuws -> Sport

Bron: Gemeente Amstelveen
19-02-2016

Onder het toeziend oog van tientallen belangstellenden en de wethouders Peter Bot (BBA) Sport en Jeroen Brandes (PvdA) Welzijn is op 18 februari 2016, Sportclub Bankras officieel opgericht. De aftrap vond plaats bij voetbalvereniging RKAVIC in Amstelveen. Met nog ongeveer 170 dagen voor de start van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro wil Sportclub Bankras de komende maanden nieuwe sport- en beweegactiviteiten in de wijk organiseren om doelgroepen die niet goed mee komen in beweging te brengen. Sportclub Bankras is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen uit de wijk Bankras-Kostverloren die zich inzetten om de wijk gezonder te maken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Sport


In Sportclub Bankras werken organisaties en instellingen samen, zoals basisscholen, GGD, huisartsen, voetbalvereniging RKAVIC, welzijnsorganisatie AanZ-Amstelveen en wijkplatform Bankras-Kostverloren. Gezamenlijk hebben zij de afgelopen maanden vijf initiatieven ontwikkeld om de gezondheid en de sociale samenhang in de wijk te verbeteren. Deze initiatieven richten zich op diverse doelgroepen als bijvoorbeeld peuters en jonge ouders, maar ook op eenzame ouderen en op langdurige werkelozen in de wijk. De komende maanden wordt een start gemaakt met de programma’s. Naast sport- en bewegen is er in elk programma aandacht voor het versterken van gezondheidsvaardigheden bij de gekozen doelgroepen en zal er nauwe afstemming plaats vinden met de sociale omgeving. Bij jongeren en jeugd draait dit om zogenoemde Life Skills in relatie tot sport en bewegen.

Sportclub Bankras is onderdeel van de zogenaamde GIDS aanpak. GIDS staat voor Gezond in de Stad en is een landelijk programma van het ministerie van VWS, waarin gezondheidsachterstanden in de stad worden aangepakt. 'De samenwerkende partijen hebben zich met Sportclub Bankras laten inspireren door het gedachtegoed van het bekende Bankras Model. Dit was bijna 20 jaar geleden de sleutel voor een indrukwekkend Nederlands topsportsucces toen de nationale volleybalploeg goud won bij de Olympische Spelen in Atlanta. Het bewierookte topsportmodel, dat in de topsport naleving vindt, wordt opnieuw in Amstelveen ingezet, maar nu voor een sociaal maatschappelijke doel", aldus sportwethouder Peter Bot.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn


Jeroen Brandes wethouder Welzijn: 'Met Sportclub Bankras gaat het meer dan alleen om gezond bewegen en eten. Het gaat ook om een gezonde sociale leefstijl. Dat betekent, dat je om kijkt naar bewoners in je omgeving. Dat je de bewoners bij je plannen betrekt. Zo vergroot je de sociale samenhang. En zo bied je mensen een kans om mee te doen in de samenleving.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.