Bijgewerkt: 19 mei 2024

Sportbedrijf wil topvolleybal in Emergohal

Nieuws -> Sport

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
04-05-2006

De Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) pleit er bij de gemeente voor de Emergohal aan Langs den Akker voorlopig te handhaven als topvolleybalcentrum. Hiervoor zal in de hal moeten worden geïnvesteerd.

Beide topvolleybalverenigingen, AMVJ (dat er al speelt) en Martinus (dat in de Bankrashal speelt), zouden de gebruikers moeten worden. Voorwaarde is dat de Nederlandse Volleybalbond het plan van harte ondersteunt.

Dit staat in een nog niet openbare notitie van de SAS, getiteld 'Topvolleybal en volleybaltop in Amstelveen', die deze krant ter hand is gesteld.

De SAS komt met dit standpunt terug op het eigen bedrijfsplan 2004/05, waarin wordt gepleit voor spoedige ontmanteling en het afstoten van de Emergohal. ,,De huidige ontwikkelingen op het volleybalfront waren destijds nog niet aan de orde en er was nog geen zicht op de realisatie van de nieuwe hallen."

Het sportbedrijf komt tot deze koerswijziging omdat de voorgenomen bouw van een topsporthal aan de Startbaan „pas over enkele jaren (planning 2011) gerealiseerd zal zijn." „Hoe aantrekkelijk dit vooruitzicht op termijn ook mag zijn, het ontslaat ons niet van de verplichting om alert te blijven op kansen die zich tussentijds voordoen." De SAS ziet die kans in de volleybalsector. AMVJ en Martinus presteren al jaren op het hoogste nationale niveau en vanaf dit jaar biedt de laatstgenoemde de nationale vrouwenselectie, gecoacht door volleybalicoon Avital Sellinger, ruimte om te trainen en te spelen. Na het 'Bankras-model', dat goud in opleverde voor de heren, wordt in de notitie gesproken over het 'Emergo-model' voor de dames.

De Emergohal is meer dan de Bankrashal geschikt om topvolleybal in te spelen. Hoogte, center court(s), trainingsfaciliteiten en de vloer zijn in orde. Er is ook voldoende capaciteit voor behoorlijke toeschouwersaantallen. Wel moet er het nodige achterstallig onderhoud aan de hal (dak en gevel) worden weggewerkt en moet de parkeercapaciteit worden uitgebreid. Het sportbedrijf denkt dat een investering van vier ton euro voldoende is.


door Henk GodthelpAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.