Bijgewerkt: 26 februari 2024

Splitsing GGD Amstelland de Meerlanden

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amstelland
26-11-2007

Per 1 januari 2008 houdt GGD Amstelland de Meerlanden op te bestaan als zelfstandige organisatie. De taken van GGD Amstelland de Meerlanden gaan over naar GGD Amsterdam en GGD Kennemerland- meldt GGD Amstelland de Meerlanden in haar persbericht.

De reden voor deze splitsing is de herindeling van de grenzen van de veiligheidsregio's in Nederland, zodat de geografische werkgebieden van brandweer, politie en GGD hetzelfde zijn. Op die manier kan in geval van een ramp de geneeskundige hulpverlening beter worden afgestemd op die van brandweer en politie. Ook kan beter worden ingegrepen bij een crisissituatie, zoals een grootschalige uitbraak van een infectieziekte.

GGD Amsterdam neemt per 1 januari 2008 de dienstverlening aan de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel (in totaal circa 130.000 inwoners) over. De dienstverlening aan de gemeente Haarlemmermeer (ook circa 130.000 inwoners) zal worden uitgevoerd door GGD Kennemerland.

Alle taken worden voortgezet onder de naam van de twee bovengenoemde GGD'en, die daarvoor het voltallige personeel van GGD Amstelland de Meerlanden overnemen. Er vallen door de splitsing geen gedwongen ontslagen. Hierover zijn met vakbonden afspraken gemaakt in een sociaal plan.

In totaal gaat het om ongeveer 180 medewerkers. Beide GGD'en nemen elk ongeveer de helft van de medewerkers over. Uitgangspunt is dat de zorg op lokaal niveau goed beschikbaar en bereikbaar blijft. Zo blijven de consultatiebureaus voor jeugdgezondheidszorg op dezelfde locaties. De GGD Amsterdam en GGD Kennemerland informeren binnenkort per brief hun relaties in de beide regio's.

Overgang naar de GGD Amsterdam

De colleges van B&W van de verschillende gemeenten m de regio Amstelland hebben het besluit al bekrachtigd. Als de gemeenteraden akkoord zijn vindt op 21 december 2007 de ondertekening van het bestuurlijk convenant plaats door de betrokken gemeenten. Hierin staan de afspraken die de gemeenten hebben gemaakt met de gemeente Amsterdam over de dienstverlening vanaf 1 januari. De GGD Amsterdam voert de afspraken in het convenant uit en bestaat na de overname uit ongeveer 1200 medewerkers.

Overgang naar GGD Kennemerland

De gemeenten in de regio Kennemerland en de gemeente Haarlemmermeer hebben al in september 2007 een convenant getekend ter voorbereiding van de overgang. De officiële besluitvorming over de gemaakte afspraken heeft op 20 december 2007 plaats.

Meer informatie is te vinden op de website van GGD Amstelland de Meerlanden, www.ggdam.nl .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.