Bijgewerkt: 4 december 2021

Sommatie door Bouwheere Aannemersbedrijf is afgewezen door B en W

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-03-2018

drs. H.B. Eenhoorn burgemeester en H.H. Winthorst gemeentesecretaris van de gemeente Amstelveen informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de sommatie (de schriftelijke aanmaning) van Bouwheere Aannemersbedrijf BV n.a.v. uitzending Opgelicht:

'Geachte raad,

Op 20 februari 2018 ontving het college een brief van de heer B. Dekker van Bouwheere Aannemersbedrijf BV. Hierin sommeert hij tot rectificatie van de uitspraken in de Opgelicht?! uitzending van 28 november 2017. De uitzending is online terug te zien via: https://opgelicht.avrotros.nl/uitzending/uitzending-gemist/28-11-2017/fragment/2121/ . Ook stelt het bedrijf dat de opdracht tot aanvraag of wijziging van de vergunning nimmer aan Bouwheere is verstrekt door de opdrachtgever. De brief is als bijlage 1 toegevoegd

In de uitzending is een beeld geschetst van de feitelijke situatie, waarover ook uw raad is geïnformeerd op 22 augustus 2017, 29 augustus 2017 en 13 september 2017.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De Basisschool Florencius aan De Savornin Lohmanlaan 2 op 17 september 2017Daarnaast is uit documentatie van de afdeling vergunningen gebleken dat de heer B. Dekker wel degelijk een verantwoordelijkheid had bij het aanvragen van de vereiste omgevingsvergunning. Zo heeft de heer B. Dekker op 15 juni 2017 de vergunningaanvraag ingediend, zie bijlage 2. Op 7 juli 2017 is hem verzocht om de aanvraag aan te vullen, omdat deze onvolledig was. In deze brief is hij gewaarschuwd voor een buiten behandeling stelling wanneer een aanvulling niet (tijdig) aangeleverd zou worden, zie bijlage 3. Omdat geen gehoor is gegeven aan deze oproep, is op 8 augustus 2017 de aanvraag buiten behandeling gesteld, zie bijlage 4. Het college ziet dan ook geen aanleiding om aan de sommatie te voldoen. De reactie op de brief van de heer B. Dekker is als bijlage 5 aan deze raadsbrief toegevoegd. Lees de volledige briefwisseling met de bijlagen in het pdf document (19 pagina’s).

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris drs. H.H. Winthorst, de burgemeester drs. H.B. Eenhoorn.

Lees ook het dossier: https://opgelicht.avrotros.nl/dossiers/item/11017/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.