Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Sociaal Statuut Bovenkerk ondertekend

Nieuws -> Bovenkerk

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
28-04-2005

Een afvaardiging van de bewonerscommissies Bovenkerk heeft gisterenmiddag het Sociaal Statuut Bovenkerk ondertekend. Namens Woongroep Holland tekende de directeur, de heer J. van den Berg Jeths.

Voor Woningstichting St. Lodewijk hebben de voorzitter, de heer F. van Meel en de heer J. Bolhoeve, directeur Eigen Haard het document ondertekend. In het statuut zijn voor de corporaties en de bewoners de spelregels vastgelegd op het gebied van de herstructurering van Bovenkerk.

Na intensief overleg hadden de Woongroep, Lodewijk en de drie bewonerscommissies op 1 maart mondelinge overeenstemming bereikt over het Sociaal Statuut.

Met de ondertekening van dit document is nu een start gemaakt met de herhuisvesting van alle huurders van de te slopen woningen.
Naast allerlei procedurele regels zijn in dit document vastgelegd hoe bijvoorbeeld de huisvesting wordt geregeld, welke maatregelen de Woongroep en Lodewijk nemen om huurders extra te helpen en hoe de leefbaarheid van de wijk wordt gegarandeerd. Verder zijn er afspraken gemaakt over financiële vergoedingen.

Zo komt een bewoner uit Bovenkerk, die zijn woning verlaat, in aanmerking voor een vergoeding van € 5.000,-.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.