Bijgewerkt: 26 september 2022

Sloop op het Amsteleiland is niet te voorkomen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
24-06-2009


De gemeente kan de sloop van huizen op het Amsteleiland op één na niet voorkomen. Alleen het zogeheten Blauwe Huis, dat geldt als een gemeentelijk monument, kan als de gemeente dat wil, behouden blijven.

Amsteleiland Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Het Amsteleiland in 2006


Dat blijkt uit antwoorden van Burgemeester en Wethouders op schriftelijke vragen van de ChristenUnie. De eigenaar van het eiland wil liefst alle woningen slopen, om er nieuwe huizen te kunnen neerzetten. Het gaat om vijf huizen, waarvoor de eigenaar een sloopvergunning heeft aangevraagd.

B en W geven voor deze aanvraag geen toestemming, omdat er één vergunning is aangevraagd voor alle woningen, inclusief het Blauwe Huis. Wanneer de eigenaar met een nieuwe aanvraag komt voor de overige huizen, zonder het Blauwe Huis, dan hebben B en W geen rechtsgrond om sloop te weigeren. „Als een sloopvergunning aan de wettelijke eisen voldoet, dan móet de gemeente deze verlenen," aldus het college.

Wel willen B en W de bewoners zo goed mogelijk informeren en aandringen bij de eigenaar om een goede oplossing voor hen te vinden. Het Blauwe Huis is overigens nog maar sinds 14 april monument en de eigenaar van het Amsteleiland heeft de monumentenstatus van het pand aangevochten, om het eiland in zijn geheel te kunnen herontwikkelen.

De ChristenUnie wees erop, dat het college in 2007 heeft toegezegd te streven naar behoud van de huizen op het eiland. B en W wijzen erop dat daar toen wel is bij gezegd dat de mogelijkheden voor de gemeente beperkt zijn.

De gemeenteraad heeft eerder besloten dat er tot circa dertig woningen op het Amsteleiland kunnen worden gebouwd. In het verleden was op het eiland een scheepswerf gevestigd. De eigenaar moet, alvorens te kunnen bouwen, de grond reinigen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.