Bijgewerkt: 3 juni 2023

Slachtoffers woninginbraak binnen 2 weken telefonisch ingelicht

Nieuws -> Politie

Bron: Rijksoverheid
28-01-2014

Sinds 1 januari 2013 worden aangevers van woninginbraak binnen twee weken telefonisch geïnformeerd over de stand van zaken rond hun aangifte. Inmiddels krijgt 97% van de aangevers van woninginbraken deze terugkoppeling op tijd. Dat schrijft minister Opstelten vandaag aan de Tweede Kamer. Daarnaast is de politie op 1 januari 2014 gestart met de telefonische terugkoppeling op aangiften van straatroof en overvallen. In 2014 zal ook landelijk worden gestart met de terugkoppeling op aangiften geweld. In sommige eenheden, zoals Rotterdam en Den Haag is dit al ingevoerd.

Opstelten Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Ivo Opstelten, (VVD) minister van Veiligheid en Justitie


Aangifte onder nummer

Vanaf oktober 2012 is het mogelijkheid om aangifte te doen onder nummer. Bijvoorbeeld hulpverleners kunnen hierdoor anoniem aangifte doen van agressie en geweld. In 2013 zijn er ruim 250 aangiften en getuigenissen onder nummer opgenomen. In enkele gevallen kregen hulpverleners te maken met agenten die onbekend waren met deze vorm van aangifte. Dat is ongewenst. De nationale politie gaat na, bij welke eenheden de mogelijkheid om onder nummer aangifte te doen nog onvoldoende bekend is, zodat gerichte voorlichting en informatie aan de betrokken medewerkers kan worden geboden.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) start met een evaluatie, waarin een goed beeld zal ontstaan van de resultaten en effecten van het proces. Naast de vraag, of de betrokken organisaties voldoende bekend zijn met de nieuwe werkwijze, wordt onderzocht, welke slachtoffers er in de praktijk gebruik maken van de mogelijkheid tot het doen van aangifte onder nummer; de wijze waarop het proces in de hele keten geïmplementeerd is; en in hoeverre de anonimiteit gedurende het hele strafproces, van aangifte tot en met tenuitvoerlegging van de straf, stand houdt.

Deze evaluatie zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. In de tweede helft van 2014 zal het evaluatierapport beschikbaar zijn. Maar ook in de tussentijd lost de politie knelpunten op, zodat slachtoffers van agressie en geweld die aangifte onder nummer willen doen op de juiste manier worden geholpen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.