Bijgewerkt: 28 september 2022

Skatebaan bij halte Onderuit

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
27-02-2008

B en W hebben een terrein bij sneltramhalte Onderuit aangewezen als plek waar de skatebaan in de wijk Bankras/Kostverloren moet komen. De keuze is omstreden. Omwonenden hebben eerder aangegeven dat zij de baan liever elders zien. Maar skaters zijn juist blij met deze plek, vanwege de centrale ligging.

Over aanleg van de skatebaan wordt al lang gesproken. Het idee om deze voorziening voor de jeugd in de wijk Bankras/Kostverloren te realiseren, ontstond toen na de verkoop van de kabel geld vrij kwam voor ‘kwaliteitsimpulsen’ in woonwijken. Omdat het aantal jongeren in Bankras/Kostverloren snel groeit, bleek er grote behoefte te bestaan aan een skatevoorziening.

Jan Willem Groot Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Jan-Willem Groot


De zoektocht naar een geschikte plek verliep moeizaam. Er werden vijftien plekken onderzocht, waarvan er uiteindelijk maar twee aan de criteria voldeden. De ene was de plek bij Onderuit en de andere een terrein bij de brandweerkazerne aan de Oranjebaan.

In december 2007 was er een bijeenkomst waar voor en tegenstanders van beide locaties hun mening konden toelichten. Mede op basis daarvan heeft het college de knoop doorgehakt. Volgens wethouder Jan Willem Groot is de plek bij de Oranjebaan afgevallen vanwege de afgelegen ligging en verkeersveiligheidsaspecten. Het terrein aan Onderuit ligt juist midden in de wijk en is gemakkelijk bereikbaar.

Bewoners van nabijgelegen flats vrezen echter voor geluidsoverlast. Wethouder Groot laat nu onderzoeken of hier iets tegen te doen is. Een mogelijkheid is plaatsing van een bomenrij tussen de bebouwing en de skatebaan.

Verder zegt de wethouder toe dat nauwlettend toegezien zal worden op afspraken om eventuele overlast tegen te gaan. ,,We willen deze voorziening goed inpassen in de wijk.” Hij wijst ook op het belang van realisatie van een skatebaan met het oog op het jeugdbeleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.