Bijgewerkt: 25 september 2023

Situatie rondom het sportpark van voetbalvereniging Sporting Martinus

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-09-2022

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken rondom het sportpark van voetbalvereniging Sporting Martinus te Amstelveen.

De vereniging heeft 1.400 leden en is financieel gezond. Het nieuwe verenigingsgebouw is kortgeleden opgeleverd. Dit is een forse investering geweest van 2,6 miljoen euro. De gemeente staat, samen met stichting Waarborgfonds Sport (SWS), borg voor de lening. Het gebouw is energieneutraal gebouwd. De vereniging heeft hiervoor zowel een duurzaamheidssubsidie (BOSA) van het rijk ontvangen als van de gemeente. De vereniging is bereid het verenigingsgebouw naast de sportactiviteiten voor de leden, ook beschikbaar te stellen als locatie voor activiteiten van inwoners uit de wijk.Gesprek met het college. Herbert Raat (VVD) wethouder Sport heeft op 31 augustus 2022 een bezoek gebracht aan de vereniging en met het bestuur van Sporting Martinus gesproken. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er speelt bij sportverenigingen, knelpunten te duiden en als nodig naar oplossingen te zoeken. In dit gesprek heeft het bestuur drie zaken aan de orde gesteld:

1. De vereniging heeft 50.000 euro geleend van AmstelveenSport voor de terreininrichting. De vereniging lost dit af middels een kleine verhoging van de huurprijs van de velden in vijfjaar.

2. De aannemer levert twee nieuwe kunstgrasvelden twee weken later op. Het competitieseizoen is al gestart. Gevolg is inkomstenderving horeca en verplaatsen competitie en trainingen naar elders.

3. De vereniging heeft te weinig ruimte voor het parkeren van fietsen en brommers op eigen terrein en vraagt de gemeente om ruimte te maken op het aangrenzende parkeerterrein.

Ad 1 Lening van 50.000 euro. Twee jaar geleden heeft AmstelveenSport het beheer overgenomen van de voetbalvereniging. In deze overdracht was het onduidelijk wie verantwoordelijk was voor de inrichting van het terrein ofwel de bestrating rondom het nieuwe clubhuis. Na onderzoek bleek dat een deel van het groenbeheer bij de gemeente ligt, maar dat de vereniging zelf verantwoordelijk is voor het harde deel. Aangezien de vereniging hier geen rekening mee had gehouden in de begroting heeft AmstelveenSport coulance getoond en een lening voorgesteld. Dit heeft de vereniging geaccepteerd.

Ad 2 Latere oplevering van twee velden. Twee velden worden later opgeleverd dan afgesproken, waardoor thuiswedstrijden bij de tegenpartij moeten worden gespeeld en trainingen in het Amsterdamse Bos worden gehouden. Dit betekent dat er veel minder barinkomsten binnen komen. AmstelveenSport heeft daarom als opdrachtgever de boeteclausule bij de aannemer in werking gezet. Het is nog afwachten wat hieruit gaat komen. De wethouder en AmstelveenSport hebben aangegeven dat zij, indien nodig, zullen bijspringen.

Ad 3 Parkeren van fietsen en brommers. De vereniging heeft op het terrein geen ruimte voor het stallen van fietsen, brommers en scooters. Hierdoor kunnen situaties ontstaan waar bij hulpdiensten geen doorgang hebben op het terrein. Dat is onwenselijk. Er is afgesproken dat het bestuur een omgevingsvergunning aanvraagt voor het plaatsen van fietsenrekken. Medewerkers van de gemeente zijn in overleg met de vereniging over de onttrekking van parkeerplaatsen om zo plek voor fietsen te creëren. De snelheid van dit traject wordt mede bepaald door het overleg dat nog nodig is met andere belanghebbenden.

Wij spreken onze waardering uit voor de inspanning die het bestuur levert om Sporting Martinus klaar te maken voor de toekomst. Dat geldt ook voor inzet van AmstelveenSport hierbij en het geduld dat de verenigingsleden hebben. We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking de komende jaren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.