Bijgewerkt: 15 april 2024

Sierteeltsector veert op

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: FloraHolland
18-05-2010

FloraHolland: 2009 was lastig, maar sierteeltsector veert op

Met een jaaromzet van 3,8 miljard euro aan bloemen en planten realiseerde bloemenveiling FloraHolland vorig jaar voor het eerst sinds jaren geen omzetgroei. "De eerste maanden van 2010 lijkt de sierteeltsector weer op te veren", zegt algemeen directeur Timo Huges. "Voor kwekers, handelaren en veiling was 2009 een moeizaam jaar.

Maar het is goed te constateren dat de Europese consument bloemen en planten blijft kopen, óók dit jaar. Ik vertrouw erop dat de Nederlandse sierteeltsector door z'n veerkracht een sterke wereldpositie houdt." De eerste vier maanden van 2010 nam de veilingomzet met bijna 7 procent toe. Dat was voor de helft toe te schrijven aan een hogere gemiddelde opbrengst voor de kwekers.

Veiling Amstelveen
(Foto FloraHolland - 2010)

60 % van alle bloemen op de exportveilingen wordt verkocht op basis van informatie, zonder dat het product fysiek in de veilingzaal aanwezig is. Op de foto is de veilingzaal rozen in Aalsmeer


Om de gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden, bezuinigde FloraHolland vorig jaar fors. "We zijn erin geslaagd onze operationele kosten te verlagen", zegt financieel directeur Erik Leeuwaarden, "en zonder dat er gedwongen ontslagen vielen. Ook voor onze klanten was 2009 een lastig jaar. Intussen helpt de zwakkere euro de Nederlandse exporteur van snijbloemen weer op het pad omhoog."

FloraHolland investeerde in 2009 circa 40 miljoen euro in gebouwen, veiligheid en vernieuwing van de veilingklokken. Het resultaat na belasting dat de veiling in 2009 genereerde (6 miljoen euro*) wordt gebruikt voor versterking van het eigen vermogen. Van de bijdrage aan de ledenlening die de coöperatieleden in 2009 aan hun veiling afdroegen, wordt de helft (17 miljoen euro) aan de leden teruggestort.

Daghandel steeds virtueler

Verdere digitalisering van de verkoopsystemen neemt in de FloraHolland-strategie  een belangrijke plaats in. Samen met de ketenpartners werkt de veiling aan een digitaal platform. Zestig procent van alle snijbloemen wordt op de exportveilingen in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg al verkocht op basis van informatie, zonder dat het product fysiek in de veilingzaal aanwezig is.

Dat gebeurt door middel van 'Kopen op Afstand' (een systeem waarmee van buiten de veilingzalen on-line op de klokken kan worden ingekocht) en door beeldveilen. "Beeldveilen (waarbij verkocht wordt op basis van een productfoto) beoogt een betere prijsvorming en zorgt ervoor dat de veilingklok een aantrekkelijk verkoopinstrument is en blijft", zegt Huges. "Bovendien kunnen we er onze commerciële en logistieke processen efficiënter mee inrichten en dus ketenkosten besparen."

Ook de digitale daghandel via bemiddelingsorganisatie FloraHolland Connect neemt toe. De twee elektronische handelsplatforms van FloraHolland Connect (e-Trade voor bloemen en PlantConnect.nl voor planten) worden verder uitgebouwd.

Assortiment breder door internationale aanvoer

FloraHolland versterkt haar positie in de internationale bloemenstromen door internationaal aanbod aan zich te binden. De veiling importeert bloemen uit 60 landen. Van de snijbloemenomzet komt nu 25 procent uit het buitenland. Rond de 60 procent daarvan komt van internationale coöperatieleden, en dat aandeel groeit. Klanten van de veiling (exporteurs en groothandelaren) exporteren bloemen en planten naar bijna 140 verschillende landen.

Begin dit jaar nam FloraHolland de importveiling TFA over. Daarmee werd het assortiment aantrekkelijker. Net over de grens in Herongen (D) werkt FloraHolland in een joint venture met het Duitse Landgard aan de opening van de nieuwe veiling Rhein-Maas. Daarin wordt het klokaanbod van drie veilingen (waaronder FloraHolland Venlo) gebundeld. "Met zo'n krachtige marktplaats in de greenport Rhein-Maas versterken we de dienstverlening net over de Duitse grens", aldus Timo Huges.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.