Bijgewerkt: 4 oktober 2023

Scouting teleurgesteld in raad

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
11-07-2007

Door André GerritsenAndre Gerritsen  Amstelveen

Coalitie zwikt niet voor oppositie in langdurig debat

Het felle protest van de Amstelveense scoutingverengingen tegen de nieuwe huisvestingsplannen is vruchteloos gebleken. Afgelopen woensdag op 4 juli 2007 besliste een meerderheid van de gemeenteraad voor een volgens de landelijke normen te kleine huisvesting aan de Noordelijke Poeloever.

De scoutingverenigingen, die woensdag massaal opkwamen, waren na afloop ernstig teleurgesteld, maar konden de oppositiepartijen BBA, GroenLinks, D66, CU, OCA niets kwalijk nemen. Zij wilden wel degelijk de wensen van de scouting (die 16.500 euro per jaar duurder waren en aan alle normen voldeden) inwilligen. Twee amendementen van BBA en GroenLinks ten faveure van de scouting haalden het echter niet.

Herbert Raat Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Herbert Raat op een VVD vergadering in 2006Het aanvankelijk wat flauwe debat, dat dik twee uur in beslag nam, ontvlamde met een krachtig betoog van Rien Alink (D66), die de coalitiepartijen opriep hun verantwoordelijkheid te nemen en royaal te zijn. „De wensen van de scouting zijn verantwoord en voldoen aan van de landelijke normen. En de financiën zijn overbrugbaar, we praten over 16.500 euro per jaar. Dat geld is er gewoon," aldus een felle Alink. Het leverde stevig applaus op van de scouting, maar niet van de collegepartijen.

Zij hamerden vooral op hun eigen stokpaardjes: de „zo mooie locatie aan de Poeloever" en het „al zo ruimhartige huidige voorstel van het college." Coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA hadden dan ook al ver voor de vergadering bekokstoofd niet op de smeekbedes van de oppositie in te gaan en zo verantwoordelijk wethouder Yeter Tan (PvdA) te steunen. Feitelijk was het debat voor de start overbodig, maar de oppositie wist toch nog heel aardig op de duale gewetens van de coalitiepartijen in te praten. Herbert Raat (VVD) liet nog het meest van alle coalitiepartners doorschemeren dat er eigenlijk best financiële ruimte was voor de oppositieplannen, maar de VVD wilde deze pertinent niet tijdens de vergadering zelf geven. „Laat de scouting eerst zelf nog eens kijken wat ze nog voor financiën bij elkaar kunnen versieren, dan kunnen wij in november tijdens de begrotingsbehandeling nog eens kijken wat er mogelijk is.

Jacqueline Koops Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Jacqueline Koops van ChristenUnie in de raadzaalMaar 'u vraagt en wij draaien', daar zitten wij hier niet voor," aldus Raat, die vooral in de clinch lag met een venijnige David de Jong (BBA) en een pittige Jacqueline Koops (CU). Wethouder Tan weigerde ondanks herhaaldelijk verzoek toezeggingen te doen over meer (speel-)ruimte voor de scouting.

De wethouder werkte zich in het nauw toen Paul Regouin (GL) haar vroeg waar nou eigenlijk over beslist werd vanavond. „Over referentiekaders," antwoordde Tan. „Maar mevrouw de wethouder, we beslissen vanavond toch over budgettaire ruimte?" was Regouins tekenende antwoord.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.