Bijgewerkt: 2 december 2023

Schriftelijke vragen van de VVD-Amstelveen over de Amstelbrug

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
31-08-2016

Hierbij schriftelijke vragen die de VVD-Amstelveen heeft ingediend betreffende de bereikbaarheid van Ouderkerk en Amstelveen en de Amstelzijde. De VVD vindt het belangrijk, dat er voor ondernemers en bewoners een goede oplossing komt wat betreft de tijdelijke bereikbaarheid, lees autoverkeer tijdens de renovatie van de burg bij Ouderkerk. Hier hebben we al eerder aandacht voor gevraagd in april 2016 en blijven ons ervoor inzetten om dit te realiseren.

Foto Amstelveen
(Bron I. Gast - 2016)

Vlnr.: Jan Semeins ondernemer, Inza Gast en Walter Vervenne gemeenteraadsleden van VVD-Amstelveen voor de Amstelbrug op 20 april 2016


Schriftelijke vragen aan het college van B & W ex. art. 45 Verordening Werkwijze van de raad 2016 van Amstelveen.

Betreft: tijdelijke brug over de Amstel bij Ouderkerk

Amstelveen, 31 augustus 2016

Geacht college van B en W,

In de commissie van Algemeen Bestuur en Middelen van 7 april 2016 heeft de VVD middels mondelinge vragen aandacht gevraagd voor een goede oplossing voor de tijdelijke bereikbaarheid van de Amstelzijde tijdens de verbouwing van de brug over de Amstel bij Ouderkerk. De VVD vindt het van belang voor inwoners en ondernemers dat er een verbinding met de auto mogelijk blijft van Amstelveen naar Ouderkerk tijdens de verbouwing.

In de pers wordt gesuggereerd, dat er een oplossing is voor de tijdelijke situatie die een autoverbinding tijdens de verbouwing over de brug waarborgt. Naar aanleiding van deze berichtgeving stelt de VVD de volgende vragen:

-Klopt het, dat er een oplossing is die autoverkeer mogelijk maakt tijdens de verbouwing van de brug? Zo ja, wanneer krijgt de raad hier meer informatie over?

-Indien antwoord nee is op vraag 1, wat is dan de laatste stand van zaken? Indien ja, blijft naast een goede verbinding over de brug ook de Amstelzijde en de horeca aldaar goed bereikbaar? Indien ja, is dit een oplossing die ook uitvoerbaar is zonder lange vertragingen en extra oponthoud? Wordt deze oplossing door de Provincie Noord-Holland bekostigd?

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de VVD-Amstelveen

Inza Gast woordvoerder Economische ZakenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.