Bijgewerkt: 28 september 2022

Schriftelijke vragen oppositiepartijen ivm een 6de wethouder

Nieuws -> Gemeente

Bron: GroenLinks/D66/BBA/ChristenUnie/OCA
18-02-2008

Oppositie Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Logos van de oppositiepartijen in de Amstelveense gemeenteraad


Amstelveen, 18 februari 2008

Betreft: schriftelijke vragen ex. Art 33

Geacht College,

Vorige week dinsdag ontvingen wij bericht over het aftreden van Wethouder Tan. Uit berichtgeving in de media blijkt dat direct gedacht wordt aan een vervanger – de zesde wethouder van dit College. Vanzelfsprekend begrijpen wij dat de keuze voor vervanging deels politieke redenen kan hebben.

Voor de besluitvorming daarover hechten wij er echter aan om de opvattingen van het College te vernemen over de functionele noodzakelijkheid van een vijfde wethouder. Immers, tijdens zwangerschapverlof van wethouder Tan heeft wethouder Groot haar portefeuille al waargenomen.

Evenzo heeft op het belangrijke dossier jeugd en veiligheid burgemeester Van Zanen een coördinerende rol. Een nieuwe wethouder zal een inwerkperiode nodig hebben voor deze op volle kracht aan de gang kan (en het College is al halverwege). En ten slotte heeft Amstelveen het jaren met vier wethouders afgekund. Daarom stellen wij u de volgende vragen ex art 33 Gemeentewet.  1. In hoeverre is het College van mening dat de zetelverhouding binnen de coalitie ook in een getalsverhouding in het College tot uitdrukking gebracht dient te worden?

  2. In hoeverre acht het College het denkbaar en wenselijk dat Burgemeester Van Zanen een grotere portefeuille krijgt toebedeeld?

  3. In hoeverre ziet het College mogelijkheden om de taken van Wethouder Tan te verdelen over de overige vier wethouders en eventueel de burgemeester?

  4. Hoe ziet het College – op basis van het huidige taken- en prioriteitenpakket – het minimale, meest gewenste en maximaal benodigde aantal wethouders in Amstelveen?

  5. In hoeverre acht het College het absoluut –functioneel- noodzakelijk dat wethouder Tan vervangen wordt?


Met vriendelijke groet,

Sander Mager. GroenLinks, Catharina de Leur D66, Linda Roos BBA, Jacqueline Koops ChristenUnie, Nora Tang OCAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.