Bijgewerkt: 21 juli 2024

Schooltuinen Amstelveen van grote waarde

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-08-2010

Zaterdag 4 september Open Dag

Amstelveen heeft vier schooltuincomplexen. Gedurende het schooljaar maken circa 650 schoolkinderen van vijftien basisscholen hiervan gebruik. Op zaterdag 4 september 2010 kunnen belangstellenden tussen 13.00 en 16.00 uur gratis de tuinen bezoeken.

VVD wethouder Herbert Raat van Natuur- en Milieu Educatie:’ Het schooltuinenwerk bestaat in Amstelveen al 52 jaar. Dagelijks leren 3 schooltuinleiders en zo’n 30 vrijwilligers kinderen het nodige over tuinieren. Recent Brits onderzoek toont aan dat beheren van een schooltuin erg goed is voor de ontwikkeling van kinderen.

Het is goed voor hun kennis en begrip van planten en voedsel, de natuur en seizoenen, maar ook voor hun vocabulaire, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, welbevinden en motorische vaardigheden. Daarnaast is het ook gewoon leuk en een prima vrijetijdsbesteding. In een tijd waar veel kinderen te dik zijn en niet achter de computer of televisie zijn weg te slaan is het bewerken van een ‘eigen’ tuintje een goed alternatief. De mogelijkheid om na schooltijd in een vrije groep te tuinieren sluit hier goed op aan’. 

In 2009 heeft de gemeenteraad de visie schooltuinen 2010-2015 besproken. Hierin staat beschreven dat er nog meer educatieve activiteiten op de schooltuinen komen, meer samenwerking gezocht wordt met andere organisaties en dat de complexen voor meerdere doelgroepen beschikbaar moeten zijn en een multifunctioneel karakter moeten krijgen.

Daarnaast start de gemeente dit najaar een klein onderzoek onder basisscholen die nog niet deelnemen aan het schooltuinwerk. Uit cijfers blijkt dat dit met name scholen uit Randwijck en Elsrijk zijn. Hebben deze scholen behoefte aan een schooltuincomplex in Noord-West Amstelveen of zien zij bijvoorbeeld meer in speciale plantenbakken op school? Op www.amstelveen.nl is meer informatie te vinden over de schooltuinen en de Open Dag.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.