Bijgewerkt: 3 maart 2024

Schisma Stadshart-winkeliers lijkt onherstelbaar

Nieuws -> Stadshart

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
11-10-2012

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Onder de leden van de Winkeliersvereniging Stadshart Amstelveen (WSA) bestaat dermate veel animositeit, dat er sprake is van een onherstelbare tweedeling. Een splitsing van de vereniging is aan de orde geweest, maar onenigheid over de financiën steekt daar een stokje voor.

Het wantrouwen zit diep. Het bestuur van de WSA is recent en bloc opgestapt, omdat (nieuwe) leden zich respectloos schuldig zouden maken aan stemmingsmakerij. Deze verweten het opgestapte bestuur een gebrekkige communicatie én financiële rapportage.

Laatste ontwikkeling is, het verschijnen van een notitie van de hand van drie van de zeven (nieuwe) leden over de „stand van zaken bestuurscrisis WSA" die aan winkeliers aan de Rembrandtweg en leden van de WSA is gezonden, maar niet aan het opgestapte bestuur. De laatste ziet het opnieuw als bewijs, dat het verleden wordt genegeerd en dat de nieuwe leden louter toekomstgericht zijn en uit zijn op het opsouperen van de flinke reserves van de WSA.

Het saldo van de rekeningcourant van de WSA bedraagt 25.603,05 euro en op de spaarrekening staat een bedrag van 74.100,76 euro. Dit bedrag zou bedoeld zijn als reservering voor nieuwe feestverlichting. 10 juni 2012 heeft het inmiddels opgestapte bestuur van de WSA een voorstel gedaan aan de leden tot splitsing van de winkeliersverenging. Enerzijds zouden de Rembrandtwegwinkeliers de 'slapende' Winkeliersvereniging Rembrandt (WRB) nieuw leven inblazen.

Anderzijds zou de WSA zich louter nog bezig houden met leden van Binnenhof en Rembrandthof. De WRB kreeg echter geen 'bruidsschat' mee en dus was het voorstel voor de Rembrandtwegwinkeliers niet acceptabel.

rembrandtweg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De Rembrandtweg in het Stadshart Amstelveen, dat ooit de P.C. Hooft van Amstelveen werd genoemd


17 dagen later deed het bestuur een nieuw voorstel. De WSA zou een geheel nieuw bestuur krijgen van negen personen, van wie het merendeel van de Rembrandtweg afkomstig is. Een nieuw in te stellen bestuurscommissie, bestaande uit de drie WSA-bestuursleden van dat moment, zou zich specifiek met de Binnenhofleden gaan bezig houden.

Deze commissie zou kunnen beschikken over de bankrekening van de WSA. Het nieuwe bestuur zou een nieuwe rekening moeten openen, maar kreeg wel een niet nader geduid bedrag van de WSA-re-kening mee. Omdat het nieuwe WSA-bestuur niet zou kunnen beschikken op de WSA-rekening was het voorstel wederom onacceptabel.

Hoofdrolspelers

De vertrokken WSA-bestuurs-leden zijn voorzitter Marco Vermeer (McGregor), secretaris Nita Spinhoven-Gooyers (Van Lookeren) en aspirant-bestuurslid Vace Sylvian (Diamond Design). Adviseur was voormalig bestuurslid Jacques Raadschelders.

De andere partij wordt vertegenwoordigd door Barbara Mets (Mets kinderschoenen), Jacqueline van Schaick (Dutchesses), Nico Leeuwenkamp (Hirsch), Yvonne Stam (Martinez), Johan Oostveen (Decorette), Daniel Petrovic (Mycom) en Caroline Daalder (Beestenkasteel). Adviseur is Gérard Urselmann. De eerste drie genoemden van deze groep zijn de schrijvers van de notitie over de bestuurscrisis.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.