Bijgewerkt: 22 september 2023

Schiphol en de Luchtverkeersleiding willen geluidshinder vliegverkeer beperken

Nieuws -> Schiphol

Bron: Royal Schiphol Group
12-03-2020

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben een gezamenlijk programma met maatregelen om geluidshinder door vliegverkeer af te laten nemen. De maatregelen om het woon- en leefklimaat te verbeteren zijn te vinden op de vandaag gelanceerde website www.minderhinderschiphol.nl. Belangstellenden en betrokkenen kunnen nog reageren op het programma. Schiphol en LVNL committeren zich aan de inspanning de hinder te beperken, ongeacht besluitvorming van het kabinet over de ontwikkeling van de luchtvaart.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol ontvangt Dick Benschop de CEO (bestuursvoorzitter) van de Koninklijke Schiphol Groep in de collegekamer van de gemeente Amstelveen


Vier thema’s. De maatregelen zijn verdeeld over vier thema’s: baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures overdag en vliegen in de nacht. Voorbeelden van maatregelen zijn het hoger aanvliegen richting de Polderbaan in de nacht, het beperken van het gebruik van de ‘niet-preferente’ banen zoals de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan, het beperken van nachtelijke starts vanaf de Kaagbaan in noordoostelijke richting bij baanonderhoud, een onderzoek naar vaste naderingsroutes overdag en het onderzoeken van optimalisaties van vliegroutes, bijvoorbeeld bij Uithoorn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol met Dick Benschop, Michiel van Dorst in Amstelveen op 12 maart 2020 tijdens hun toer na Uithoorn, Hoofddorp en Castricum


Positieve effecten voor omgeving. Het programma heeft naar verwachting een positief effect op het terugdringen van geluidshinder en de beleving daarvan in zowel de binnen- als buitengebieden rond Schiphol. Het programma is eerder door Schiphol en LVNL al aangekondigd en is het antwoord op de vraag van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij vroeg in haar brief van 5 juli 2019 om een ‘uitvoeringsplan hinderreductie dat concrete en zichtbare maatregelen bevat’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Dick Anne (Dick) Benschop (1957) is een voormalig PvdA politicus. Hij was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Kok II. Enkele maanden na de voor de PvdA desastreus verlopen verkiezingen van 2002 trok hij zich terug uit de politiek. Sinds 1 mei 2018 is hij de CEO van de Koninklijke Schiphol Groep. Benschop studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit en woonde tijdens zijn studietijd in Uilenstede


Ideeën en voorstellen van omgeving. LVNL en Schiphol ontwikkelden het programma op basis van suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders, het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol, de top 20 klachten bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en – systemen. Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group: 'Kwaliteit van de leefomgeving is een van onze speerpunten. Mede daarom voerden we afgelopen jaar veel gesprekken met omwonenden, lokale bestuurders en experts. Terugkerend gespreksonderwerp was: willen we de lusten van luchtvaart behouden, dan moeten we de lasten verminderen. Met het uitvoeren van dit programma, maken we samen met LVNL werk van het verminderen van hinder in de omgeving van Schiphol.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Michiel van Dorst (1969) is sinds mei 2016 CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Van Dorst zet zich in om ervoor te zorgen dat de organisatie prestaties van wereldklasse levert en haar doel bereikt: het samen mogelijk maken van de luchtvaart. Voordat hij bij LVNL in dienst trad, werkte Van Dorst meer dan 20 jaar bij KLM. Van 2010 tot 2016 vertegenwoordigde hij de bedrijfsactiviteiten binnen het Executive Committee van KLM, terwijl hij kapitein was op de Boeing 737 en Boeing 777


Michiel van Dorst, CEO Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL): 'Goed overleg en samenwerking met mensen die in de omgeving van Schiphol wonen, bestuurders en onze partners is van groot belang om hinderbeperking te realiseren. Door een open gesprek en samenwerking, kunnen we nieuwe mogelijkheden en voorstellen om geluid en emissies terug te dringen zorgvuldig onderzoeken en ontwikkelen en daarbij de veiligheid waarborgen. Zo creëert LVNL waarde voor Nederland, de omgeving, onze klanten en partners.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Screenshot van een pagina van de website www.minderhinderschiphol.nl


In gesprek met belangstellenden en betrokkenen. Schiphol en LVNL nodigen belangstellenden en betrokkenen uit om te reageren op het programma. Vandaag start de online consultatie, via www.minderhinderschiphol.nl . Ook organiseren LVNL en Schiphol dit voorjaar informatiebijeenkomsten op verschillende locaties. De ontvangen feedback en suggesties worden gebruikt om het programma te verbeteren of verder aan te vullen, alvorens het later dit jaar aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt aangeboden. Bekijk de vier thema’s van de website Op deze website zie je welke extra maatregelen we willen nemen op het gebied van baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures voor vliegen overdag en in de nacht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.