Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Schiphol: 350 miljoen euro voor innovatief bagagesysteem

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
01-08-2010

Schiphol Group sloot op 29 juli 2010 een lening af met de Europese Investeringsbank ter waarde van 350 miljoen euro voor de financiering van verdere verbetering en uitbreiding van het bagageverwerkingsysteem op luchthaven Schiphol.

Dit project maakt deel uit van een investeringsprogramma dat Schiphol al in 2004 heeft gelanceerd en dat naar verwachting in 2013 wordt afgerond. Het nieuwe bagagesysteem is voor Schiphol Group belangrijk om haar hubfunctie te behouden en te versterken. Het stelt de luchtvaartmaatschappijen in staat optimaal gebruik te maken van de luchthaven, vooral met betrekking tot vluchten met transferpassagiers.

Schiphol Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De hoofdingang van Amsterdam Airport Schiphol


Het nieuwe bagagesysteem zal de verwerkingscapaciteit voor bagage vergroten en de verwerkingstijd en kwaliteit verbeteren. Aangezien een dergelijke hubfunctie alleen in samenwerking met luchtvaartmaatschappijen ontwikkeld kan worden, is het investeringsprogramma opgesteld in nauw overleg met KLM Group en verschillende binnenlandse en internationale leveranciers.

"Deze financieringsovereenkomst met de EIB is erg gunstig en ook belangrijk met het oog op de lopende grootschalige investeringsprogramma's voor de infrastructuur op Schiphol," aldus Pieter Verboom, lid van de Raad van Bestuur en CFO van Schiphol Group. "We hadden al uitstekende ervaringen met de EIB in verband met de financiering van onze vijfde grote start- en landingsbaan, de Polderbaan, en zijn blij dat die relatie nu wordt voortgezet met de financiering van investeringen in onze bagagesystemen, ofwel het 70 MB-programma.

Al sinds 2004 investeren we op grote schaal om de capaciteit van onze bagagesystemen te vergroten en de kwaliteit verder te verbeteren. Daar gaan we de komende jaren mee door. Dankzij deze inspanningen beschikken we inmiddels over een van de allerbeste en meest innovatieve bagagesystemen in de hele luchthavensector, met geweldig positieve gevolgen voor onze functie als mainport."

Simon Brooks, Vice President van de EIB: "De EIB onderkent het belang van deze langetermijninvestering voor het vergroten van de efficiency van een van de belangrijkste Europese luchthavens. Het ultramoderne bagagesysteem zal de dienstverlening aan passagiers verbeteren, de milieuvervuiling verminderen en de bijdrage van Schiphol aan de Nederlandse economie verder vergroten."

De Europese Investeringsbank is de EU-instelling voor langetermijn financiering van kapitaalintensieve projecten die bijdragen aan de economische doelstellingen van de Unie. De EIB zal tegen aantrekkelijke voorwaarden een lening verstrekken met een looptijd van 20 jaar om deze cruciale langetermijninvestering mogelijk te maken. Het bagageproject maakt deel uit van het 70 MB-programma van Schiphol, een initiatief dat onder meer zorgt voor een modern elektromechanisch bagagesysteem in de bestaande tunnels ter vervanging van de huidige dieselvoertuigen en dat ook op andere punten de milieulast terugdringt.

Het project voorziet onder meer in uitbreiding van de drie bestaande bagageruimten (de D-hal, de E-kelder en Zuid) en de aanleg van een mechanisch transportsysteem voor bagagetransport waarmee de verwerkingscapaciteit voor transferbagage met 50% wordt verhoogd, van 6000 naar 9000 koffers per uur. De opslagcapaciteit wordt verhoogd van 4000 naar 8700 koffers. De kortere tijd tussen de aankomst van het vliegtuig en levering van de koffers betekent een aanzienlijke verbetering van de service aan passagiers. Dankzij het project wordt ook de verwerkingscapaciteit voor piekmomenten versterkt, zodat de luchthaven goed is voorbereid op de voorspelde groei van het aantal passagiers.

De voorbereidende studies voor het verbeteringsprogramma gingen in 2000 van start, de bouw begon in 2004 en het programma kan naar verwachting in 2013 worden afgerond. Tijdens de bouw van het vernieuwde bagagesysteem is de luchthaven gewoon operationeel gebleven. En dit zal zo blijven, zonder gevolgen voor de doorstroming van de bagage en de vereiste minimale overstaptijden.

Sinds 2000 heeft de EIB 8,4 miljard euro ter beschikking gesteld voor projecten in Nederland. De bank verstrekte alleen al in 2009 leningen van 1,8 miljard euro voor projecten op het gebied van energie, transport, water, onderzoek en economische ontwikkeling, onder andere  aan de Rotterdamse haven, Philips, Gasunie, Tennet, ING en Rabobank.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.