Bijgewerkt: 21 september 2023

Scherp blijven met WMO

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
19-11-2008

Resultaten van onderzoek onder mensen die gebruik maken van voorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zien er goed uit. Waar resultaten beneden de maat zijn, worden maatregelen genomen.

Dat verklaarde wethouder sociale zaken Jan-Willem Groot vorige week in een commissievergadering. Raadsleden worden de laatste tijd echter regelmatig geconfronteerd met zaken die mis gaan. „Maar het is moeilijk daaruit een indruk te krijgen of er sprake is van incidenten of dat er structureel iets fout zit," zegt VVD-raadslid Herbert Raat. Hij verwees naar problemen rond een aanvraag van een invalidenparkeerkaart die geleid heeft tot een ingezonden brief in de pers.

Volgens de wethouder is dat een incident geweest. „Er zijn excuses gemaakt en die zijn aanvaard," aldus Groot. „Maar ook al was het een incident, het is wel zaak scherp te blijven." Raat meent dat het een belangrijke taak is van de gemeenteraad om bij zaken als de uitvoering van de WMO de vinger aan de pols te houden. Hij ziet dan ook graag regelmatig rapportages over vorderingen en knelpunten in de uitvoering. „Zo krijgen we als raad inzicht in wat wel of niet incidenten zijn."

WMO Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wmo? De gemeente bellen


Raat vindt ook dat er een klimaat gecreëerd moet worden waarbij medewerkers van het WMO-loket, niet schromen om problemen bij hun leidinggeven­den aan te kaarten. Verder vindt hij het belangrijk dat de wethouder regelmatig contact heeft met belangenorganisaties zoals OLGA (Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland), omdat onvrede over de uitvoering daar al snel wordt gesignaleerd.

Volgens Groot vindt dergelijk overleg al plaats. Volgens de wethouder kan de uitvoering altijd beter. Er wordt veel aandacht besteed aan scholing van medewerkers van het WMO-loket. Een probleem is echter het vasthouden van medewerkers. Van dergelijke zaken wil Raat ook graag op de hoogte blijven.

Een belangrijke test voor de gemeente wordt de overgang van het regiotaxivervoer van Taxi Zeevang naar Connexxion per 1 januari 2009. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wethouder Groot geeft aan dat de gemeente zich in de aanloop geen fouten kan veroorloven. In het contract zijn scherpe eisen gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening.

WMO?

Op 1 januari 2007 kwam er een nieuwe wet; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

-De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp in het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing.

-De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers.

-De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.

-De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.

Lees meer over: WMOAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.