Bijgewerkt: 4 maart 2024

Samenwerkingsovereenkomst provincie en Amstelveen ondertekend

Nieuws -> Regio

Bron: Provincie NH/ Gemeente Amstelveen/ Amstelveenweb
04-12-2008


Cornelius Mooij (VVD) lid van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland met de portefeuille wegen, verkeer, vervoer en wethouder mobiliteit, verkeer en vervoer, Joss Tabak (VVD) van Amstelveen hebben op woensdagmiddag 3 december 2008 de samenwerkingsovereenkomst tussen de 'partijen' ondertekend op Schiphol in het gebouw van het Projectbureau N201+, over deelname van Amstelveen aan het Bestuurlijk Overleg N201 en het managementoverleg N201.

N201  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een N201 bord


In september 2008 spraken de colleges van gemeente en provincie uit een overeenkomst te willen ondertekenen, die gaat over de bereikbaarheid en leefbaarheid van Amstelveen nu en in de toekomst met daarbij duidelijke afspraken over financiën, verantwoordelijkheden en risico’s voor de N201.

De samenwerking bevat veel punten, waarin de infrastructuur op Amstelveens grondgebied wordt verbeterd, om de bereikbaarheid en de leefbaarheid te garanderen. In samenhang met het rijksproject A9, werd door de gemeente Amstelveen een visie ontwikkeld, welke de ondertunneling van de A9, een nieuw verkeersknooppunt aan de Carmenlaan en de steun aan het programma N201+ bevat. De overeenkomst betekent onder andere, dat Amstelveen 28 miljoen euro meebetaalt aan de omlegging van de N201.

N201  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Joss Tabak en gedeputeerde Cornelius Mooij na de ondertekening van samenwerkingsovereenkomst


A9

Amstelveen gaat 100 miljoen euro betalen aan de inpassingkosten voor verbreding en ondertunneling van de rijksweg A9. De Provincie Noord-Holland zal 50 miljoen euro bijdragen aan de A6-A9 ten behoeve van, onder andere, het stedelijk gebied in Amstelveen. Noord-Holland coördineert de samenwerking tussen Amstelveen en Uithoorn en de stadsregio bij de uitvoering van een hoogwaardig openbaar vervoer tussen de steden.

N201  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Tabak met gedeputeerde Mooij praten nog even bij, na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst


Volgens de samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeente Uithoorn zich bereid verklaard, om een deel van de kosten voor een ongelijkvloerse kruising (viaduct) van de Zijdelweg met de N201 te betalen. Noord-Holland, de gemeente Amstelveen en Amsterdam hebben een principeakkoord bereikt over een betere verkeerskundige aansluiting van de Fokkerweg met de rijksweg A9.

N201+

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer bekijken momenteel of zij afspraken kunnen maken over de Boerenlandvariant. Begin 2009 zal hierover meer duidelijk zijn. Een en ander betekent dat er vertraging optreedt bij de oplevering van N201 tussen de nieuwe aansluitingen op de A4 en de Omlegging Aalsmeer-Uithoorn.

De verwachting is dat dit projectdeel in de loop van 2013 gereed kan zijn. Het maakt daarbij niet uit of voor de Boerenlandvariant wordt gekozen of dat de variant boven de Fokkerweg wordt gerealiseerd. De realisatie van de overige projectdelen van het N201+programma loopt vooralsnog volgens planning. Dit betekent dat deze projectdelen eind 2011, dan wel begin 2012 gereed zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.