Bijgewerkt: 18 mei 2024

SamenLoop voor Hoop levert bijna 31.000 euro op

Nieuws -> Sport

Bron: AV Startbaan / Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
30-05-2011

Prima sfeer, ondanks matige weer

Afgelopen weekend op 28 en 29 mei 2011 vond bij AV Startbaan de SamenLoop voor Hoop Amstelveen plaats. Dit was een groot evenement waarbij 28 teams gedurende 24 uur in estafettevorm wandelden voor het goede doel. Bovendien verkochten de teams op marktkraampjes, allerlei leuke en lekkere dingen. De opbrengst, die in totaal € 30.723,84 bedroeg, komt volledig ten goed komt aan KWF Kankerbestrijding.

Samenloop Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Warming up voor het lopen


Samenloop Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wil Koot, voorzitter van AV Startbaan verwelkomt de aanwezigen


Samenloop Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De mensen op het veld luisteren naar de voorzitter


Aan de SamenLoop voor Hoop namen 28 teams en een tiental individuele personen deel. Op allerlei wijzen wandelden zij in estafettevorm continu gedurende 24 uur. Op diverse manieren: gewoon wandelend, hardlopend, per schootmobiel, met krukken of wandelstok, in de kinderwagen, op schouders van ouders, samen met de hond etc., geen mogelijkheid bleef onbenut. Alle leeftijdscategorieën waren goed vertegenwoordigd, aanwezigheid van drie generaties uit dezelfde familie was geen uitzondering.

De bijna 500 deelnemers waren zeer creatief in het verzinnen van activiteiten die vooraf en tijdens het evenement geld opleverden. Gezamenlijk verkochten zij zo’n 1200 kaarsenzakken die beschreven, en ook vaak prachtig versierd, werden met wensen voor herstel van zieken en opdrachten ter nagedachtenis aan overledenen.

Verder werd op zeer enthousiasmerende wijze een djembé-workshop verzorgd, vond een muziekquiz plaats, konden kinderen zich laten schminken en werd sport- en klankschaalmassage verzorgd. Ook was een team op het lumineuze idee gekomen om paraplu’s te verhuren. Qua inkomsten kwam het weer van het afgelopen weekend goed van pas.

De sfeer tijdens de SamenLoop was, ondanks het matige weer, uitstekend. Alles verliep in goede harmonie en ook de EHBO had, op de verzorging van een enkele blaar na, weinig te doen.  De SamenLoop werd geopend door wethouder John Levie, die de zieke locoburgemeester Herbert Raat verving. Dit deed hij door na een zeer betrokken toespraak, de 24-uurs terugtelklok te starten en witte duiven los te laten.

Toespraak John Levie, wethouder sport:

Dames en heren, jongens en meisjes,

Goed dat u in groten getale gekomen naar de mooie atletiek vereniging AV Startbaan . In de komende 24uur voor vele van u in het teken staan van de Samenloop voor Hoop een prachtig initiatief om geld in te zamelen tegen kanker. Maar liefst 26 teams, ruim 400 lopers zullen de komende 24 uur alles op alles zetten om gezamenlijk hun rondjes te volbrengen.

Samenloop Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder John Levie, tijdens zijn toespraak


Zo ook ons gemeentelijk team 'Yes we can'. Ik ben trost op hun inzet en enthousiasme. Ook in moeilijke tijden, waarin we als gemeentelijke organisatie te maken krijgen met de afschuwelijke gevolgen van kanker. Nog geen twee weken geleden hebben wij een dierbare collega verloren aan deze ziekte. Anderen voeren nog steeds de strijd en hopen op een overwinning.

Samenloop Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Ondanks het koel weer en de sterke wind kwamen toch een paar honderd mensen naar de Startbaan


Hoop, het is slechts een woord van vier letters, maar voor de ruim 90.000 mensen die jaarlijkse deze ziekte krijgen, zo belangrijk. Het geeft hen kracht. Evenementen als deze dragen direct en indirect bij aan die hoop. Direct omdat de opbrengst ervan de mogelijkheid tot nog meer onderzoek biedt en uiteindelijk zorgt voor betere overlevingskansen overlevingskansen voor mensen met kanker laatste 60 jaar ruim verdubbeld.

Maar we weten nog altijd veel te weinig. Onderzoek blijft dan ook van essentieel belang Indirect geeft deze SamenLoop ook hoop. Saamhorigheid toont, dat mensen de strijd niet alleen aan hoeven gaan. Vrienden, familie en zelfs totaal vreemden zijn bereid zich in te zetten en binnen hun mogelijkheden hun steentje bij te dragen.

Hoop spreekt uit hun harten! Ik sluit af met een oproep: "Laat vandaag niet alleen uw hart spreken, maar ook uw portemonnee"! Het gaat er immers om zoveel mogelijk geld op te halen. Alleen hiermee kunnen we zorgen voor extra onderzoek en aandacht vragen voor deze vreselijke ziekte. Vandaag. Morgen en overmorgen. Allemaal héél veel succes!

Samenloop Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Levie probeert de duiven uit hun hok te lokken

Gedurende het gehele evenement traden belangeloos diverse artiesten op, wat voor een uitsekende sfeer zorgde. Zaterdagavond vond de kaarsenceremonie plaats; de bijdrage daarin van Josephine van Hees, die vertelde over hoe haar leven veranderd, maar zeker ook verrijkt is sinds zij weet dat ze kanker heeft, maakte bij menigeen de emoties los.

Ook ’s nachts werd er door de teams doorgewandeld; bij toerbeurt sliep men in de tentjes langs de baan. Zondagochtend, na de ochtendgymnastiek, las schijfster Marjan Berk voor uit haar ontroerende ‘Boek voor Belle’. Hierin tekent zij voor haar kleindochter Belle, die nog maar twee jaar was toen haar moeder Roos overleed, herinneringen aan Roos op, zodat Belle later haar moeder kan leren kennen zoals ze was. ‘s Middags werd de klok om 15.00 uur gestopt door Gijs Boerrichter, hoofd onderzoek van KWF Kankerbestrijding die vervolgens uit handen van voorzitter Wil Koot een cheque ter waarde van bijna eenendertigduizend euro overhandigd kreeg. Ook werd de datum van de eerstvolgende SamenLoop in Amstelveen bekend gemaakt: 25 en 26 mei 2013!

Samenloop Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Na de toespraken kunnen de mensen eindelijk met de sponsorloop beginnen


Samenloop Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Levie loopt ook een rondje met zijn ambtenaren


Samenloop Amstelveen
(Foto Luuk Gosewehr - 2011)

Eerste ronde na de kaarsenceremonie SamenLoop voor Hoop


De SamenLooporganisatie van 2011 dankt alle deelnemers, sponsors, artiesten en bezoekers voor hun bijdrage en ziet ieder, samen met nog vele anderen, graag terug in 2013. Amstelveen, sta op tegen Kanker! Leef mee, loop mee!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.