Bijgewerkt: 27 mei 2024

Samen investeren in zonnepanelen loont ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-02-2019

In het voorjaar van 2019 komen er 200 zonnepanelen op het appartementencomplex aan de Johannes Calvijnlaan. Bewoners die hierin investeren, krijgen een korting op de energierekening. Energiecoöperatie Amstelveen Ecostroom maakte dit bekend tijdens het 12de EnergieOntbijt in Bibliotheek Amstelland. 'Dit is een mooi voorbeeld van buurtbewoners die samen investeren in een duurzamer Amstelveen. Bewoners sluiten zich aan bij de energiecoöperatie en kunnen dan investeren in de aanleg van de zonnepanelen en gezamenlijk stroom inkopen. Op basis van de Postcoderoosregeling levert dit een lagere energierekening op, omdat de bewoners een lagere energiebelasting betalen en de BTW terugkrijgen. ' - vindt Floor Gordon (D66), wethouder Duurzaamheid.Meedoen. Bewoners die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen aanbrengen, kunnen ook meedoen met deze regeling. Wethouder Gordon: 'Zij kunnen investeren in de zonnepanelen op het dak van een andere bewoner en helpen zo toch Amstelveen duurzamer te maken.' Bewoners en ondernemers met postcodes 1181 tot en met 1183, 1185 en 1186 kunnen meedoen. Deelname is mogelijk vanaf € 700.

Meer informatie. Kijk op www.amstelveen.ecostroom.nu voor meer informatie over het project en om u aan te melden. Interesse om een energiecoöperatie met buurtgenoten op te richten? Kom op dinsdagavond 12 maart 2019 om 19.15 uur naar de informatieavond over energiecoöperaties in Wijkcentrum Westend. Lees meer hierover op de gemeentepagina Energiecoöperaties: Wat, hoe en waarom

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Een grote zonnepaneelveld op het dak van een flat in Amstelveen


Subsidie. Om duurzame initiatieven zoals Amstelveen Ecostroom te ondersteunen heeft Amstelveen een Duurzaamheidsfonds. Bewonersgroepen, VvE’s, bedrijven en organisaties kunnen hieruit een subsidie of lening krijgen om een initiatief te helpen realiseren. Bijvoorbeeld om te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Of een lening te sluiten om deze uit te voeren. Voor meer informatie: www.amstelveen.nl/duurzaamheidsfonds. Adres: Wijkcentrum Westend Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid


PostCodeRoosregeling? De PostCodeRoos Regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Een PostCodeRoos is een afgebakend gebied, waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij -bij deelname- recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 8o Ampère)Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt.

Deelnemers richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een bestaande VVE (Vereniging Van Eigenaren) en investeren gezamenlijk in een zonnedak door het kopen van zonparticipaties. Deze zonparticipaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. De hoogte van de investering per zonnepaneel / zonneparticipatie is afhankelijk van de keuzes van de lokale energie coöperatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.