Bijgewerkt: 2 oktober 2022

SP wil leegstand kantoorgebouwen benutten

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
20-02-2011

Maandag 21 februari 2011 zal de SP-Amstelveen aandacht vragen voor de leegstand van kantoorgebouwen in Amstelveen. Het raadslid Patrick Adriaans zal samen met SP’ers een aantal leegstaande gebouwen een duidelijk merkteken geven om te wijzen op de, vaak al langdurende, leegstand. De SP is zowel lokaal als provinciaal tegen leegstand van gebouwen.

KPMG Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het verlaten kantorencomplex aan de Burgemeester Rijnderslaan. In het gebouw staat 47.000 m² kantooroppervlakte te huur


Leegstaande kantoorgebouwen kunnen beter omgevormd worden tot bijvoorbeeld jongerenhuisvesting. Vanaf 16.00 uur beginnen we bij het oude KPMG gebouw. Daarna zullen we een aantal andere gebouwen onder handen nemen, o.a. bij de Zijdelweg en langs de Beneluxbaan.

Een groot aantal kantoorgebouwen in Amstelveen staat leeg. Tegelijkertijd is er krapte op de woningmarkt, en ondertussen wordt er gewerkt aan nieuwe bedrijventerreinen/kantoorgebouwen. De SP wil, dat provincie en gemeente de regie op zich nemen en deze leegstand aan gaan pakken. Met deze actie wil de SP de inwoners van Amstelveen laten zien hoeveel onnodige leegstand er is.

Betaalbaar wonen is volgens de SP een grondrecht. Tegelijkertijd moeten we in een dichtbevolkte provincie als Noord-Holland zuinig zijn op onze ruimte. Dat betekent, dat we tot een goede verdeling moeten komen tussen wonen, bedrijvigheid en groen. De provincie speelt daarin een belangrijke rol.

Zij moet zorg dragen voor een goede afstemming tussen gemeenten. Dit gebeurt in een provinciale structuurvisie, waarin belangen zo worden afgewogen dat onze provincie voor al onze burgers een plezierige plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Voorstel SP:

De ontwikkeling van nieuwe kantorenterreinen heeft de laatste jaren tot veel leegstand van oude kantoren geleid. Er komt dan ook een eind aan het onnodig bouwen van nieuwe kantoren. En kantoren die leeg blijven staan krijgen een nieuwe bestemming. Daarbij zal voorrang gegeven worden aan jongerenhuisvesting en de opvang van dak- en thuislozen. Maar we kunnen leegstaande kantoorgebouwen ook multifunctioneel ombouwen tot activiteitencentra of thuiswerkplekken al naar gelang de technische uitvoerbaarheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.