Bijgewerkt: 26 september 2023

SP wil goed jeugdbeleid voor alle Amstelveense kinderen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
16-07-2018

Op 18 juli 2018 gaat de gemeenteraad van Amstelveen een besluit nemen over de aanbevelingen die de rekenkamercommissie doet aan het college ten aanzien van het jeugdbeleid. De SP is blij met het voornemen om nóg beter de jeugd te bedienen, maar mist wel de aandacht voor de grootste groep kinderen die geen hulp of begeleiding nodig hebben. De SP zal daarom een motie indienen, waarin het college wordt verzocht om ook aan deze groep aandacht te geven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Marina Casadei raadslid van SP-Amstelveen


In het rapport (pdf 89 pagina’s) staat dat het goed gaat met 80% van de jeugd. Dat is goed nieuws. Helaas biedt het rapport onvoldoende inzicht in de behoeften van de jeugd die niet in beeld is bij het jongerenwerk of de jeugdhulpverlening. Maar de interviews met de jongeren die wél in beeld zijn maken duidelijk dat zij graag een overdekte plek hebben om elkaar te ontmoeten en naar muziek te luisteren. In het rapport staat: 'De jongeren vinden dat er in de gemeente weinig activiteiten worden geregeld en zijn daarom in hun vrije tijd thuis, bij vrienden of zien hun vrienden op straat. Een buurthuis is voor hen geen optie, omdat ze daar hun ding niet kunnen doen, zoals muziek draaien. Ze willen dan ook graag een plek waar dit wel mogelijk is. Zeker als het koud is buiten en het dus ook koud is bij de JOP’s (Jongeren Ontmoetingsplekken).'

Een van de jongeren merkt op dat er veel te doen is voor de kleine kinderen en de ouderen, maar niet voor de 13 tot 18 jarigen. En daar heeft hij absoluut een punt. Maar bij de SP-Amstelveen komen ook vragen van ouders die graag structureel activiteiten willen organiseren voor hun kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij vinden dat wijkcentra te veel gericht zijn op activiteiten voor ouderen. Jammer genoeg zijn deze ouders en hun kinderen niet meegenomen in het onderzoek van de rekenkamercommissie. Met de motie wil de SP een lans breken voor alle kinderen en jongeren die ook graag hun wensen kenbaar willen maken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.