Bijgewerkt: 3 oktober 2023

SP wil geen fusie woningcorporaties WH en EH

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
22-09-2010

SP reactie ivm de doorgenomen fusie van de woningbouwcorporaties Woongroep Holland en Eigen Haard

De woningcorporaties Eigen Haard en Woongroep Holland willen fuseren. Het ministerie van VROM keurt fusies van corporaties goed, of af, maar de gemeente heeft het recht daar haar mening over te geven in een brief een zogenaamde zienswijze.

van Erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 7 juli 2010


De SP is geen voorstander van fusies tot megacorporaties. Al in 2006 heeft de Tweede Kamer per motie een grens gelegd bij 10.000 woningen. De nieuwe corporatie zou meer dan 60.00 woningen tellen. De SP ziet geen maatschappelijke meerwaarde, of winsten in de nieuwe fusie organisatie.

 De wethouder geeft goedkeuring aan deze ongewenste megafusie, maar levert daar ook nog eens alle controle bij in. De corporaties beloven verbeteringen als de fusie doorgaat, maar er is geen mogelijkheid om dat in de toekomst te checken. Er staat geen enkele sanctie op het niet nakomen van de beloften. Ook is de huurders van beide corporaties niet naar hun mening gevraagd.

Daarnaast verdienen de directeuren van grotere corporaties vaker enorme salarissen. Nu al zitten de directeuren van deze twee bedrijven boven de Balkenendenorm van 181.000 euro. Hierover wordt in de zienswijze niet gesproken en heeft de wethouder blijkbaar geen mening.

Met deze megacorporatie. die haar belangen voor het grootste gedeelte in Amsterdam heeft liggen, zal het belang van de Amstelveense huurders niet ten goede komen. SP-fractievoorzitter Joep van Erp: “De SP is van mening, dat de corporaties weer terug moeten keren naar hun doel, waarvoor ze destijds zijn opgericht, namelijk: de belangen van de huurders behartigen op lokaal niveau. Met deze megafusie zullen we dit doel zeker niet bereiken.

Daarom heeft de SP de wethouder verzocht om een negatieve zienswijze in te dienen.” In de commissie vergadering is gebleken, dat de SP hierin alleen staat. Een gemiste kans.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.