Bijgewerkt: 2 oktober 2022

SP vragen ivm reis naar IJsland

Nieuws -> Politiek

Bron: SP
22-02-2011

Provinciale aanwezigheid bij Landsbanki-rechtszaak in IJsland niet gewenst

Onlangs werd door verschillende media bekend gemaakt, dat de Amstelveense wethouder Raat (VVD) afreist naar IJsland om de rechtszaak tegen Landsbanki bij te wonen. Ook het provinciebestuur zou een afvaardiging naar IJsland sturen, berichtten een aantal media.

De gemeente Amstelveen en de provincie Noord-Holland hebben beide veel gemeenschapsgeld verloren zien gaan, respectievelijk 15 en 78 miljoen euro, toen Landsbanki - de bank waar zij het geld op hadden gezet vanwege de hoge rente - in 2007 failliet ging. De toenmalige wethouder en gedeputeerde voor financiën zijn beiden lid van de VVD, de partij die altijd de indruk wil wekken dat zij zo goed met belastinggeld kan omgaan.

SP-fractievoorzitter Dago Wellink: "Eerst 78 miljoen euro vergokken - bijna 100 euro per Noord-Hollander - en er dan nog ook eens een reisje aan vast knopen op kosten van de overheid om bij de rechtszaak aanwezig te zijn: dat kan natuurlijk niet. Daarom heb ik Gedeputeerde Staten gevraagd of de provincie Noord-Holland daadwerkelijk naar IJsland afreist en zo ja wat dat dan allemaal kost". De fractie heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1. In de Diemer Courant van 15 februari 2011 lees ik dat de gemeente Amstelveen in de rechtszaak samen optrekt met de provincie. Betekent dit dat ook één of meer vertegenwoordigers van de provincie de rechtzaak gaan bijwonen in IJsland?

2. Zo ja, hoeveel personen reizen dan af, wat is hun functie in het geheel, wat draagt hun aanwezigheid bij aan de rechtzaak, en wat zijn de totaalkosten (dus alles inbegrepen) van de reis?

3. Gisteren werd bekend, dat de president van IJsland het recent tot stand gekomen Icesave-verdrag niet wil tekenen. Er komt dus naar verwachting wederom een referendum. Bij het vorige referendum heeft de bevolking tegen het toenmalige verdrag, dat voor IJsland uiteindelijk veel gunstiger was, gestemd.

De kans is erg groot, dat dit nieuwe verdrag ook wordt weggestemd. Hoe hoog schat u de kans dat de Noord-Hollanders nog ooit het door de provincie geïnvesteerde gemeenschapsgeld terugzien? Waarop baseert u uw standpunt en kunt u dit inhoudelijk toelichten?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.