Bijgewerkt: 25 juni 2024

SP reactie op een ingezonden brief

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
22-04-2013

Open brief aan de heer Jan Demming

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen reageert op een ingezonden brief afgelopen week in het Amstelveens Nieuwsblad

Geachte heer Demming,

In uw schrijven (pdf) in het Amstelveens Nieuwsblad van 18 april 2013 werpt u de handschoen naar de Raad, die wil ik hierbij graag oppakken. De SP deelt uw zorgen over het welzijn Nieuwe Stijl, zoals dat nu uitgevoerd, of beter gezegd niet uitgevoerd gaat worden. In de raad heb ik die zorgen ook herhaaldelijk geuit. Welzijnswerk draait bij uitstek om mensen. Daarbij zijn vrijwilligers van levensbelang, maar is goede professionele ondersteuning een absolute vereiste.

adriaans Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen


Terwijl de gemeente zich bezighield met een partijtje vrij worstelen met (het management van ) Cardanus is de basis totaal uit het oog verloren. Raadsleden, ook die van de SP, gaan daarin ook niet vrijuit. Het heeft geen zin om lang stil te staan bij wat er was, het gaat nu om de toekomst en de tijd dringt. Over de continuïteit van de activiteiten Cardanus heb ik al vragen gesteld, maar het is ook tijd voor actie.

Daarbij moeten we niet wachten op allerlei trage besluitvorming van College en Raad, maar moeten we in actie komen. Het gaat verdorie wel om ONS welzijnswerk! Ik roep u en alle vrijwilligers en professionals van de wijkcentra dan ook op om op woensdag 8 mei 2013  om 20.00u naar De Meent te komen. Een van die goed lopende wijkcentra die we nu hebben en graag behouden.

Dan gaat de SP samen met u en al die vrijwilligers en professionals een aanvalsplan opstellen. Het college wil graag, dat we onze eigen verantwoordelijkheid nemen. In dit dossier doet het college dat zelf niet, laten wij ze daarom maar laten zien hoe het moet.

De SP gaat de strijd voor goed welzijnswerk aan! Strijdt u met ons mee? Dan zie ik u graag op woensdag 8 mei in de Meent, ik hoor wel of de datum u schikt.

Met vriendelijke groet, Patrick Adriaans, raadslid SP-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.