Bijgewerkt: 28 september 2022

SP is solidair met de medewerkers van Cardanus

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
25-05-2011

De SP steunt de acties van de medewerkers van Cardanus om hun werk onder de aandacht te brengen en te vechten voor behoud van hun werkgelegenheid. De laatste tijd is er veel tumult geweest rondom Cardanus vooral naar aanleiding van het voorgenomen besluit van het college om het jongerenwerk eerder bij Cardanus weg te halen. Dit heeft invloed op het voortbestaan van de organisatie en zou kunnen leiden tot een faillissement.

Patrick Adriaans: “Er is veel misgegaan bij Cardanus, de organisatie heeft niet voor niets, terecht, afscheid genomen van de bestuurder en de Raad van Toezicht. Gelukkig zijn er ook veel goede initiatieven ontplooit. Het mag niet zo zijn, dat medewerkers nu de dupe worden van wanbeleid uit het verleden, of een te starre opstelling van de gemeente in het heden. Daarom steunen wij de acties van het personeel en zullen wij ze een hart onder de riem steken.”

De SP ziet welzijnswerk als smeerolie voor de samenleving. Dat moet bij voorkeur dicht bij de mensen in de buurten en wijken georganiseerd worden, met en door de bewoners. Daarbij moet de werkvloer het centrale punt vormen, met veel verantwoordelijkheid voor de medewerkers, die het beste weten wat er speelt.

Patrick Adriaans: “Wij zullen alle voorstellen met betrekking tot welzijnswerk toetsen aan onze uitgangspunten en het draagvlak onder de bevolking. We moeten ons niet blind staren op faillissement, of behoud van Cardanus. Het gaat er om, dat de voorzieningen voor de inwoners van Amstelveen op peil blijven, of verbeteren en daarnaast behoud van werkgelegenheid voor de huidige medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor de Amstelveense gemeenschap. In welke vorm en onder welke naam is daaraan ondergeschikt.”

De SP roept iedereen op om woensdag 25 mei 2011 ook naar het gemeentehuis te komen en steun te betuigen aan de medewerkers en de activiteiten die zij ontplooien. De commissievergadering Burgers en Samenleving begint om 20 uur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.