Bijgewerkt: 26 september 2023

SP en OCA ontdekken knelpunten bij gezondheidscentrum Marne

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen / OCA
22-06-2014

Aan de Marne is een gezondheidscentrum gekomen. Helaas nog niet perfect, want de toegankelijkheid met het openbaar vervoer laat nog te wensen over. Vooral voor mensen met een lichamelijke beperking kan dit problemen opleveren. Een testteam bestaande uit SP-Amstelveen, Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA), leden van de Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen (PGA) en de Oog Vereniging heeft in kaart gebracht, waar de knelpunten zitten en hoe deze opgelost kunnen worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Gezondheidscentrum Marne


Dit is wat het testteam tegenkwam:

-Afstand tussen bushalte Seine en het gezondheidscentrum is 328 meter.

-Afstand tussen bushalte Punter en gezondheidscentrum is 402 meter.

-Diverse obstakels (stoepranden, losliggende tegels en gaten in de stoep) maken de wandeltocht bijna onmogelijk voor mensen in een rolstoel, of met een rollator.

-Er is geen bewegwijzering aanwezig tussen de bushaltes en het gezondheidscentrum

-Er zijn geen geleidelijnen aanwezig voor slechtziende, of blinde mensen.

Joep van Erp SP fractievoorzitter: “Als het college streeft naar duurzame oplossingen en zelfredzaamheid van mensen dan moet ik concluderen, dat hier onder de maat is gepresteerd. Mensen met een lichamelijke handicap kunnen nu onmogelijk zelfstandig bij het gezondheidscentrum komen en worden afhankelijk gemaakt van de hulp van derde.”

Het testteam komt met de volgende aanbevelingen om de bereikbaarheid van het gezondheidscentrum te verbeteren:

-Bus 149 een lus te laten rijden over de parkeerplaats van het gezondheidscentrum (de loopafstand van de aldaar aan te leggen nieuwe bushalte naar de ingang van het centrum wordt hiermee teruggebracht naar enkele meters)

-Obstakels weg te halen tussen bushaltes Seine en het centrum (stoepranden).

-Nieuwe bushalte voor lijn 199 te plaatsen bij de oprit van het centrum, waardoor de loopafstand wordt verkort tot ongeveer 100 meter.

-Geleidelijnen (plaveisel met reliëf) aan te brengen voor blinde/slechtziende mensen.

-Een voetpad aan te leggen tussen halte Punter via de oprit van het centrum.

-Bewegwijzering aan te brengen tussen de haltes Seine en Punter en het gezondheidscentrum.

Cor Spinhoven fractievoorzitter van OCA: ”Het is jammer, dat PvdA wethouder Brandes geen mogelijkheden ziet om middelen ter beschikking te stellen voor iets wat gewoon moet gebeuren. Wij verwachten dan ook, dat hij alsnog met onze aanbevelingen aan de slag gaat”. SP en OCA dienen een motie in tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2014, waarin het college wordt verzocht om maatregelen te nemen om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.