Bijgewerkt: 22 september 2023

SP-Amstelveen steunt de Brandweer Amstelland

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
10-07-2016

Op zaterdag 9 juli 2016 heeft de lokale afdeling van de SP een bezoek gebracht aan de brandweer. Om ze een hart onder de riem te steken heeft de SP een taart aangeboden en een grote mand met fruit. Het fruit was een donatie van een lokale middenstander met een kleine supermarkt aan het Bankrashof. Een sympathiek gebaar van een betrokken ondernemer.

Bij de brandweer wordt momenteel actie gevoerd voor een betere CAO en een goede regeling om vervroegd met pensioen te gaan. Een gevoelig punt voor de brandweer, want ondanks eerdere toezeggingen wordt er nu gerommeld met de pensioenleeftijd. Als het aan de overheid ligt gaan ze straks pas op hun 62ste met pensioen. Om aandacht te vragen voor hun strijd zijn zo’n 300 brandweerlieden op 15 juni naar het raadhuis getogen, waar een raadsvergadering bezig was. Ze hebben daar gesproken met enkele raadsleden om hun actie toe te lichten.

Het beroep van brandweerman/vrouw is een zwaar beroep. Er wordt op de gekste tijden uitgerukt en het vergt zowel lichamelijk als psychisch een grote inspanning. Bij de brandweer ben je veel sneller ‘opgebrand’ dan in andere beroepen, om maar even in de terminologie te blijven. Daarom heeft de SP er begrip voor, dat brandweerlieden uiterlijk op 59-jarige leeftijd met pensioen willen. Daarmee werken ze al 4 jaar langer dan voorheen. De leeftijdsgrens oprekken naar 62 is volgens hen onverantwoord.

De SP delegatie heeft op de kazerne gesproken met de aanwezige brandweerlieden en gehoord wat hen dwars zit. De onderhandelingen zijn nog steeds in volle gang. De SP-Amstelveen wenst ze heel veel sterkte hiermee de komende tijd.

Foto Amstelveen
(Foto Marco Lucas - 2016)

Brandweerlieden van de kazerne Amstelveen met de leden van de SP-Amstelveen fractie


Schriftelijke vragen ex. art. 33 R.v.O. met betrekking tot de herziening van het overgangsrecht FLO voor brandweerlieden.

Geacht college,

Al meer dan een jaar wordt onderhandeld door vakbonden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over een nieuwe regeling voor oudere brandweerlieden. Deze onderhandelingen zitten muurvast. Sinds mei 2015 zijn de vakbonden in onderhandeling met de Brandweerkamer van de VNG over de herzieningen van het overgangsrecht FLO.

Deze wijziging is noodzakelijk omdat de huidige regeling door gewijzigde wet- en regelgeving (mn verhoging AOW-leeftijd en vervallen levensloopverlofregeling) niet meer uitvoerbaar is en voor de werknemer grote inkomensnadelen kent. Meer dan een jaar na de start van de onderhandelingen is er nog geen akkoord bereikt en zijn de onderhandelingen afgebroken.

Inmiddels voert de brandweer in het hele land acties om hun eisen kracht bij te zetten. Ook onze Amstelveense brandweerlieden zijn op 15 juni 2016 in actie gekomen om duidelijk te maken dat zij een fatsoenlijke regeling willen voor ouder brandweerpersoneel in repressieve functies.

De VNG/Brandweerkamer voert ook namens Amstelveen onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van het Amstelveense brandweerpersoneel. Nu de onderhandelingen zijn gestaakt en niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid, is het wenselijk om deze impasse te doorbreken.

Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college van B en W:

Is het college van B en W op de hoogte van de (gestaakte) onderhandelingen tussen de vakbonden en de Brandweerkamer van de VNG over de herzieningen van het overgangsrecht FLO?

Is het college van B en W met ons van mening, dat het wenselijk is dat er snel een fatsoenlijke regeling komt voor ouder brandweerpersoneel in repressieve functies?

Is het college met ons van mening, dat het wenselijk is dat de VNG/Brandweerkamer verder tegemoet komt aan de redelijke wensen van het brandweerpersoneel, zodat er snel een akkoord kan worden gesloten?

Is het college van B en W van Amstelveen bereid de VNG/Brandweerkamer op korte termijn op te roepen om:

-over alle eisen van het brandweerpersoneel in onderhandeling te gaan.

-verder tegemoet te komen aan alle redelijke wensen van het brandweerpersoneel -zodat er snel een akkoord kan worden gesloten.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet, Joep van Erp SP-fractieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.