Bijgewerkt: 18 augustus 2022

SP-Amstelveen maakt zich zorgen over de toekomst van de zwemlessen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
25-06-2022

De SP-Amstelveen is geschrokken van het bericht dat zwemvereniging de Futen stopt met zwemlessen ABC vanaf 2 juli 2022. Nadat eerder de Otter in Uithoorn dichtging is er nu weer een ontwikkeling die extra druk geeft op de capaciteit voor zwemlessen. Dit terwijl er al wachtlijsten zijn van meer dan een jaar, en kunnen zwemmen een belangrijke vereiste is in de waterrijke omgeving van Amstelveen. Reden voor de SP om het college vragen te stellen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen


Burgerraadslid Wil Roode: 'Toen ik afgelopen maandag, 20 juni 2022 van ouders de brief onder ogen kreeg dat de Futen ging stoppen met zwemlessen was ik onaangenaam verrast. Om twee redenen, ten eerste het belangrijkste, zwemlessen gaan stoppen. Ik ben meteen een rondje gaan maken langs andere aanbieders zoals de Snippen en de Meerkamp zelf, maar die hebben al een wachtlijst van meer dan een jaar. Extra vraag, eerst al door het sluiten van de Otter in Uithoorn en nu doordat de Futen helaas moet stoppen met zwemles, zal de wachttijden alleen maar doen toenemen. Een tweede punt, voor mij en de SP ook erg belangrijk, is dat de nodige kinderen via de Amstelveenpas zwemles volgden, hoe moet het daarmee en hoe moet het met het vooruitbetaalde geld door de gemeente?' De ontwikkelingen bij de Futen zijn voor de SP reden geweest om het college schriftelijke vragen te stellen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP- Amstelveen


Fractievoorzitter Patrick Adriaans: 'Als eerste is het natuurlijk te betreuren dat het de Futen niet gelukt is om continuïteit in de zwemlessen te kunnen handhaven. Het laat alleen al zien hoe afhankelijk we zijn van de inzet van vrijwilligers en hoe belangrijk het werk is wat zij doen. Wij nemen de Futen hierin ook niets kwalijk, zij zijn misschien wel meer teleurgesteld dan wij al zijn. Zwemles daarentegen ziet de SP als een noodzakelijk onderdeel van de opvoeding in een waterrijk land als Nederland en zeker specifiek in Amstelveen. We hebben ook altijd gepleit voor het schoolzwemmen. De SP ziet het als een taak van de overheid om daar waar het de gemeenschap zelf onvoldoende lukt in te springen. Daarom hebben wij vragen aan het college gesteld, hoe zien zij deze ontwikkelingen, sluiten Uithoorn en stoppen de Futen, en welke taak zien zij om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Amstelveen voldoende mogelijkheid hebben om zwemles te volgen. Wij hopen dat het college ook de urgentie inziet en met alle partijen mee wil werken aan mogelijke oplossingen.' Op woensdag 23 juni 2022 heeft de SP de vragen aan het college gesteld. Het college heeft in principe 30 dagen om te antwoorden. De vragen zijn inmiddels in procedure.De SP betreurt het dat de zwemlessen vervallen, maar ziet zwemles als een essentiële voorziening. Daarnaast konden kinderen met een Amstelveenpas kosteloos deelnemen aan deze lessen. De fractie van de SP heeft daarom de volgende vragen:


  • De kosten voor zwemlessen van kinderen met een Amstelveenpas worden gefinancierd door de gemeente Amstelveen en deze lessen zijn vooraf betaald aan zwemvereniging de Futen. Welke afspraken zijn gemaakt met de Futen voor het terugbetalen van de lesgelden.

  • Is er contact geweest tussen zwemvereniging De Futen en de gemeente? Zo ja, is er gesproken over het al dan niet overnemen van de zwemlessen door de Meerkamp

  • Is de gemeente bekend met het feit dat de Meerkamp een wachtlijst heeft tussen een jaar en anderhalf jaar om te kunnen starten met zwemles?

  • Is het college het met de SP eens dat kunnen zwemmen in een waterrijke omgeving noodzakelijk is, en daarmee tijdige zwemlessen voor kinderen essentieel? Zo nee waarom niet?

  • Wat is het college voornemens t.a.v. verkorten wachtlijsten voor zwemlessen, nu kinderen uit Uithoorn in verband met sluiting van zwembad de Otter voor extra vraag zorgen in Amstelveen en daarbovenop de Futen zijn gestopt met aanbieden van lessen voor kinderen uit Amstelveen?  • Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.