Bijgewerkt: 14 juli 2024

SP-Amstelveen is verbijsterd over de negatieve houding van de collegepartijen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
20-11-2020

Op woensdag 18 november 2020 heeft de SP-Amstelveen een motie ingediend met een verzoek aan het college om de Amstelveense gedupeerden van de toeslagenaffaire te ontzien. Dankzij een motie van de SP-fractie in Den Haag krijgen in heel Nederland de gedupeerden een kerstuitkering van € 750,-. Een kleine pleister op de wonden van mensen die veel onrecht is aangedaan.

Marina Casadei raadslid van SP-Amstelveen: 'We gunnen ook de Amstelveense slachtoffers een fijne kerst volgende maand. Het is daarom niet de bedoeling dat de gemeente of dat bewindvoerders dit extraatje afpakken en voor andere zaken gaan inzetten. Dat was de reden dat wij deze motie hebben ingediend. Overigens is de Amstelveense SP-fractie niet de enige die deze motie heeft ingediend. Gedupeerden van de toeslagenaffaire, die vaak te kampen hebben met financiële en psychische problemen, wonen over heel Nederland verspreid.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marina Casadei raadslid van de SP-Amstelveen


In Amstelveen werd de motie mede ingediend door het CDA en door Seniorenbelangen Amstelveen. GroenLinks en ChristenUnie steunden de SP-motie. Deze partijen begrijpen dat je ook als lokale overheid een positief signaal moet afgeven om deze slachtoffers weer enigszins het vertrouwen terug te geven. Het was daarom verbijsterend om te horen hoe de collegepartijen de motie als ‘overbodig’ bestempelden. Zelfs als dit zo zou zijn, dan nog kun je als raad een statement maken richting de Amstelveners, zodat men ziet dat de raadsleden en het college meeleven en zich verantwoordelijk voelen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Marina Casadei: 'De partij waarvan ik het minste verwachtte dat zij zich zo hard zou opstellen was D66. Het was notabene hun eigen staatssecretaris Van Huffelen die een oproep deed aan de bewindvoerders om niet te tornen aan de kerstuitkering van de gedupeerden! Maar hier in Amstelveen heeft deze partij gekozen voor een starre houding. Ik besef dat wij qua opvattingen vaak afwijken van D66 en andere politieke partijen. Dat wil niet zeggen dat, ook al ben je het op bepaalde punten met elkaar oneens, je alleen om partijpolitieke redenen een voorstel moet afwijzen. Ik had het chic gevonden als de collegepartijen in dit geval hun sociale gezicht hadden getoond en hadden meegestemd.'

Wethouder Van Ballegooien (PvdA) heeft de raad toegezegd dat hij ervoor zorg zal dragen dat gedupeerden van de toeslagenaffaire hun kerstuitkering kunnen behouden en dat deze niet aan schulden of gemeentebelastingen wordt besteed en zeker niet zal worden verrekend met de uitkering. In die zin heeft de motie toch het beoogde effect gehad, want voor de raadsvergadering van 18 november heeft de raad niets over dit onderwerp te horen gekregen van het college. Niet in een persbericht en ook niet in een collegebrief. Hij zegde ook een meldpunt toe, waar gedupeerden zich kunnen melden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.