Bijgewerkt: 28 september 2022

SP-Amstelveen heeft problemen met het leerlingenvervoer

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
08-09-2021

De SP Hulpdienst heeft meerdere meldingen gekregen van ouders, waarvan de kinderen thuis zitten in plaats van op school in Amstelveen. Het gaat hierbij om kinderen die vanwege speciale omstandigheden met taxivervoer van huis naar school worden gebracht.

Wil Roode: (burgerraadslid SP-Amstelveen): 'Toen we van vier verschillende ouders hoorden dat hun kinderen niet waren opgehaald om naar school te gaan dachten we nog aan een opstartprobleem. Mijn collega Marina Casadei heeft direct contact opgenomen met de wethouder en het zou inderdaad gaan om een opstartprobleem. Maar nu horen we dat er nog steeds kinderen thuis blijken te zitten dus ben ik gelijk gaan bellen met partijen. En wat blijkt? De gemeente heeft in de zomervakantie een contract met een taxibedrijf stopgezet, vanwege aanbesteding is de gemeente in zee gegaan met een ander taxibedrijf. En laat nu dit bedrijf een ‘stop op het verwerken van aanvragen’ van de gemeente te hebben ingevoerd.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen


Ouders zitten met hun handen in het haar. Broertjes en zusjes gaan wel naar school en deze kinderen mogen niet. Soms mogen/kunnen ze niet alle dagen. In juni was al bekend dat de vervoerder zou wisselen en er zijn eisen bij de aanbesteding gesteld waardoor alleen de prijs telde en volgens de gemeente een nadere vergelijking van kwaliteit niet noodzakelijk was. Desondanks zijn er nu problemen en over de overgang zijn ouders niet goed geïnformeerd.

Wil Roode: 'We hebben al gehoord dat er zelfs al een school is die de leerplichtambtenaar gaat inschakelen. Het moet niet gekker worden, de gemeente verandert in de zomer een contract en is in zee gegaan met een vervoerder die het leerlingenvervoer niet aan kan. Dit terwijl de ouders niet geïnformeerd zijn over een andere vervoerder. De oplossing is bijvoorbeeld dat de gemeente deze ouders had moeten compenseren en de kinderen met een particuliere taxi had moet laten vervoeren. Dit aanbod had direct moeten worden opgepakt en uitgevoerd. Maar niets van dit al, de gemeente heeft alleen ouders gebeld dat er problemen zijn met de vervoerder, de kinderen hebben het nakijken.'

Inmiddels hebben de SP ook berichten bereikt dat een kind niet opgehaald is van school.  Er gaat van alles mis, en gemeente, scholen en vervoerder zijn vooral druk met het wijzen naar elkaar i.p.v. zorgen dat kinderen op tijd op school komen. De SP heeft schriftelijke vragen ingediend om opheldering te vragen aan wethouder Berkhout van Onderwijs.

Schriftelijke vragen conform artikel 36 reglement van orde betreffende leerlingenvervoer Amstelveen 07-09-2021

De afgelopen periode bereikten de fractie van de SP-Amstelveen de nodige signalen dat het niet goed gaat met het leerlingenvervoer. Er is een aanbesteding geweest en daar zijn nieuwe vervoerders uit naar voren gekomen. In de aanbesteding is voor 100% naar de prijs gekeken. M.a.w. kwaliteitsverschil telde niet mee, dit omdat volgens de gemeente de kwaliteit al geborgd is in de aanbesteding en het programma van eisen. Er is dus voor de goedkoopste gekozen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP- Amstelveen


Inmiddels is gebleken dat de overgang naar de nieuwe vervoerder, met name Munckhof, verre van vlekkeloos is verlopen. Kinderen die de eerste weken van school moesten missen omdat hun ritten (nog?) niet ingepland waren, een vermeende opnamestop en als laatste een kind dat ‘vergeten’ was afgelopen maandag 6 september 2021. Er wordt door vervoerder en school naar elkaar of naar de gemeente gewezen. Het zou moeten gaan om te zorgen dat kinderen op een goede manier op tijd naar en van school gebracht en gehaald moeten worden. In eerste instantie dacht de SP aan opstartproblemen. Mijn collega Marina Casadei heeft daarover ook contact gehad met de wethouder. Inmiddels duurt het wel lang allemaal en lijken de problemen structureler van aard.

De nieuwe vervoerders waren in juni al bekend, het nieuwe contract is per 1 augustus ingegaan, de scholen zijn pas eind augustus gestart. Tijd genoeg om een goede overgang te regelen zou men zeggen maar de praktijk is anders….Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het college:

1)         Welke voorwaarden heeft de gemeente gesteld t.a.v. de overgang en hoeveel ruimte is er voor ‘opstartproblemen’?

2)         Ouders zijn niet / niet goed / niet volledig/ geïnformeerd. De verantwoordelijkheid ligt primair bij de nieuwe vervoerder, maar welke rol ziet de gemeente hierin voor zichzelf? Wat heeft de gemeente gedaan om ouders voldoende te informeren over de overgang?

3)         Volgens de SP is de vervoertaak primair een verantwoordelijkheid van de vervoerder maar hebben scholen ook een verantwoordelijkheid naar hun leerlingen en de gemeente naar zijn inwoners. Voor de gemeente is er dan ook de regierol om deze verantwoordelijkheden goed af te stemmen en te zorgen dat niemand zonder vervoer zit. Is het college dat met de SP eens? Zo ja, hoe heeft het college de regierol ingevuld? Zo nee, waarom niet?

4)         Kinderen hebben meerdere dagen tot zelfs weken geen of minder school gehad. Ouders moesten daardoor soms extra thuisblijven of opvang regelen. Wat gaat de gemeente doen om deze kinderen/ouders tegemoet te komen?

5)         Als het de vervoerder (nog) niet lukt om het vervoer te regelen is er de mogelijkheid om als nood particulier taxivervoer in te zetten, en de kosten zo nodig (deels of geheel) op de vervoerder te verhalen. Heeft het college dit overwogen? Heeft het college mogelijk andere alternatieven overwogen? Zo ja, welke n hoe en wat was het resultaat? Zo nee, waarom niet?

6)         De SP heeft ook signalen gekregen dat er door de vervoerder een opnamestop was ingesteld. Was het college hiervan op de hoogte? Zo ja, wat heeft het college hiermee gedaan? Zo nee, wat vind het college hiervan en mag dit binnen de kaders van het contract? 

7)         Tot slot: Is het college het met de SP eens dat de kinderen, waar het om gaat nooit de dupe mogen worden van problemen (opstart of anderszins) bij een vervoerder? Zo ja, hoe borgt de gemeente dit? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet, namens de SP-Amstelveen fractie Patrick AdriaansAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.