Bijgewerkt: 25 september 2023

SP-Amstelveen bundelt klachten over WMO-loket in zwartboek

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
23-06-2014

Amstelveen staat bekend als een welvarende gemeente. Maar ook in een welvarende gemeente als Amstelveen zijn er inwoners die tijdelijk, of blijvend in een moeilijke situatie verkeren. Deze mensen hebben hulpvragen en kloppen aan bij het WMO-loket. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is bedoeld om mensen die hulpvragen hebben op het gebied van zorg, huisvesting en schulden van dienst te zijn. In de jaren die achter ons liggen heeft de gemeente bij monde van het college naar buiten gebracht, dat het WMO-loket naar volle tevredenheid functioneert.

De SP heeft in Amstelveen echter klachten binnen gekregen over de dienstverlening. Deze klachten betroffen aanvankelijk alleen de afhandeling van aanvragen voor een woonurgentie. Later zijn daar ook nog de klachten over de te leveren of te repareren hulpmiddelen door de firma Welzorg bij gekomen. In de klachten wordt er gesproken van “intimidatie”, “afwimpeltechnieken” en over pogingen van medewerkers om de hulpvrager te ontmoedigen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Marina Casadei, raadslid van SP-Amstelveen, de samensteller van het zwartboek vol met klachten over het WMO-loket


Dit was voor de SP-Amstelveen aanleiding om de klachten te bundelen in een zwartboek. Fractievoorzitter Joep van Erp: “We realiseren ons, dat er bij het WMO-loket ook aanvragen naar tevredenheid van de klant worden afgehandeld. Het ligt niet in de bedoeling om medewerkers in een kwaad daglicht te zetten. Maar nu er per een januari 2015 nog meer taken op het gebied van zorg en welzijn bij de gemeente komen te liggen, is het meer dan ooit zaak om dit in goede banen te leiden. Niet alleen de externe aanbieders, maar ook de medewerkers in dienst van de gemeente moeten gecontroleerd worden, of de beoogde kwaliteit van dienstverlening en het maatwerk worden geleverd”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het WMO-zwartboek van SP werd op woensdagmiddag 25 juni 2014 in het raadhuis aangeboden aan wethouder Herbert Raat door Marina Casadei, raadslid van SP-Amstelveen


Het zwartboek (pdf 29 pagina’s) bevat daarom ook aanbevelingen om de dienstverlening te verbeteren. Deze suggesties kunnen door het college en de gemeenteraad worden meegenomen om de decentralisatie nog beter en soepeler te implementeren. SP-raadslid en samensteller van het zwartboek Marina Casadei: “We spreken hiermee de hoop uit, dat in 2015 het WMO-loket niet alleen in naam verandert, maar dat ook de dienstverlening een positieve impuls heeft gekregen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.