Bijgewerkt: 6 december 2023

SP-Amstelveen: Afbraak van de Volksuniversiteit Amstelland

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
08-05-2017

Na de sluitingen van de bibliotheken in Bankrashof en Middenhoven en gedwongen ontslagen van bibliotheekpersoneel lijkt nu de Volksuniversiteit Amstelland aan de beurt. Vorig jaar trokken twee van de docenten van de Volksuniversiteit aan de alarmbel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Dafni Alverti en Inge Sommer, docenten bij de Volksuniversiteit, spreken in tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 6 april 2016 om vanuit de invalshoek van de docenten enkele punten voor te leggen. Zij vinden, dat de Volksuniversiteit in de cultuuragenda weinig aandacht krijgt in verhouding tot de andere instellingen


Zij kwamen inspreken op de commissievergadering Burgers en Samenleving en spraken namens de docenten haar zorgen uit over de toekomst van deze instelling. Maar zoals dat gaat bij commissievergaderingen, was iedereen zeer geïnteresseerd in het relaas en werd de spreekster bedankt voor haar verhaal en ging men daarna over tot de orde van de dag. Op de SP-Amstelveen na hebben vervolgens alle partijen ingestemd met de Cultuuragenda, wat dus in feite het startschot is gebleken voor de afbraak van de Volksuniversiteit. Maar de docenten zaten niet stil en hebben een hulpcomité opgericht in een poging de Volksuniversiteit, waar zij al zo veel jaren met plezier lesgaven, te redden. Maar de inspanningen van deze betrokken docenten werd niet op prijs gesteld. Zo zagen ze voor hun ogen hun directeur Herbert Bos zijn biezen pakken en bleven zij achter op het zinkende schip. Er kwam een interim-directeur en na enkele maanden weer een andere interim-directeur. Toevallig ook de directeur van de ernaast gelegen Muziek- en Dansschool.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Marina Casadei gemeenteraadslid van SP-Amstelveen tijdens de commissievergadering van Burgers en Samenleving op 19 april 2017


De vijf docenten van het hulpcomité waren vanaf dat moment niet meer welkom. Hen werd te verstaan gegeven, dat zij het gebouw niet meer mochten betreden. De freelance docenten werden ‘persona non grata’. Het gaat hier om mensen die een jarenlange staat van dienst hebben en die nu zonder werk zitten. Wel zagen zij nog, dat de Muziek- en Dansschool lokalen van de Volksuniversiteit ging gebruiken en het computerlokaal inclusief e-learning software werd ontmanteld.

Op de commissievergadering van 19 april 2017 heeft de SP vragen gesteld over de ontwikkelingen bij de Volksuniversiteit. Helaas schitterde de verantwoordelijke wethouder door afwezigheid. Het schriftelijke antwoord van het college luidt kort samengevat: Het staat allemaal in de Cultuuragenda 2016-2020 (pdf 33 pagina’s). De SP-Amstelveen wil graag opheldering over situatie bij de Volksuniversiteit en zal tijdens de raadsvergadering van 10 mei 2017 wederom vragen stellen aan het college. En dan maar hopen, dat de wethouder dit keer wél aanwezig is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.