Bijgewerkt: 28 september 2022

Ruimte voor meedenken bij gebiedsontwikkeling A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-04-2008

B en W hebben aangegeven Amstelveense inwoners, instellingen en bedrijven te willen betrekken bij de gebiedsontwikkeling A9. De aanleiding voor het gebiedsontwikkelingsplan is het besluit tot de ondergrondse aanleg van de A9.

Nu splitst de A9 Amstelveen nog in twee delen. Door de nieuwe tunnel krijgen we straks één Amstelveen. Nieuwe verbindingen en een nieuw gebied. Dit betekent nieuwe kansen.

Tunnel Amstelveenweb
(Verkeer en Waterstaat - 2007)

De toekomstige tunnel over de rijksweg A9 bij Amstelveen


Digitaal forum

In deze fase van het project organiseren B en W een stadsdialoog ‘Amstelveen aanéén!’ De stadsdialoog kent verschillende onderdelen. Begin mei maken B en W, na overleg met de raadscommissie A9, de wijze bekend, waarop inwoners, bedrijven en instellingen kunnen deelnemen.

Eerst kunnen alle geïnteresseerden reageren via een digitaal forum op de homepage van de gemeente gedurende enige weken. De uitkomsten van het digitaal forum dienen vervolgens als uitgangspunt voor een inhoudelijke discussie met een aantal focusgroepen. In deze groepen zitten vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en instellingen.

Scenario’s

Mede op basis van de voorgaande stappen komen enkele scenario’s tot stand. Deze scenario’s dienen als vertrekpunt voor een discussie over de te volgen koers van de gebiedsontwikkeling.

De gebiedsontwikkeling A9 heeft de volgende doelstellingen:
    • Het terugdringen van de overlastsituatie en het verbeteren van een leefbaarheid langs de A9;

    • Het gebied aan weerzijden van de A9 ontwikkelen met een positieve grondexploitatie;

    • Het helen van de stad en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit;

    • Samenhang brengen in de ontwikkelingen die binnen het gebied spelen;

    • Kansen ter verbetering van het openbaar vervoer benutten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.