Bijgewerkt: 25 september 2022

Ruimte voor groen

Nieuws -> Natuur

Bron: Gemeente Amstelveen
04-02-2008

Met het groenstructuurplan ‘Ruimte voor groen’ wil het Amstelveense college van burgemeester en wethouders de koers voor het beleid, inrichting en beheer van het groen in de gemeente vastleggen. Het plan fungeert tussen 2008 en 2018 als richtinggevend kader bij alle ontwikkelingen en onderwerpen die met het groen te maken hebben.

Landwehrpark Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Het Landwehrpark in Amstelveen aan de Amsterdamseweg


Amstelveen is naast een stad met een rijke groentraditie een stad in beweging. Ruimtelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Ondanks de stevige verankering van het groen in de structuur van de stad heeft dit consequenties. Veranderingen hebben al snel invloed op groeninrichting.

Om op verantwoorde wijze keuzes te kunnen maken heeft de gemeente haar groenstructuurplan geactualiseerd. Het plan herbevestigt het bestaande groenbeleid en doet tevens uitspraken over de invulling van het groen in gebieden waar mogelijk ruimtelijke ingrepen plaatsvinden, zoals in de zones rond de Beneluxbaan en de A9.

Nadat de commissie Ruimte, Wonen en Natuur kennis heeft genomen van het groenstructuurplan kunnen belangstellenden het plan inzien. De precieze inspraaktermijn maakt de gemeente bekend op de gemeentepagina in het Amstelveens Weekblad. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het plan in haar vergadering van 25 juni 2008.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.