Bijgewerkt: 19 mei 2024

Ruim 20% meer natuur- en scheikunde studenten

Nieuws -> Technologie

Bron: Rijksoverheid
09-09-2014

Het aantal studenten, dat een bacheloropleiding natuur- of scheikunde volgt is met ruim 20% gestegen. Ook is het aantal vrouwelijke onderzoekers binnen de natuur- en scheikunde sterk gegroeid, van de 88 nieuw gecreëerde onderzoeksplaatsen wordt nu ruim 30% door vrouwen ingenomen. Deze resultaten staan in de tweede tussenraportage van de Commissie Breimer over het Sectorplan natuur- en scheikunde, dat is aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Sinds 2011 investeert OCW jaarlijks 20 miljoen euro in het Sectorplan natuur- en scheikunde om de studentenaantallen natuur- en scheikunde te verhogen en het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek daarin structureel te versterken en te profileren. De Commissie Breimer, is onder de indruk van de geboekte resultaten. Binnen drie jaar zijn er zichtbare resultaten geboekt. Het rapport laat ook zien, dat het chemische en fysische onderzoek in Nederland kwalitatief tot de wereldtop behoort en dat de zwaartepuntvorming in het onderzoek zich goed ontwikkelt. "Dankzij de specifieke middelen van het Sectorplan is het beleid over een breed front versterkt", aldus prof.dr. Douwe Breimer, voorzitter van de Commissie Sectorplan natuur- en scheikunde.

Foto Amstelveen
(Bron Commissie Breimer - 2014)

Quantuminterferentie in enkele moleculen. Chemici en fysici van TU Delft en Universiteit Leiden zijn samen op zoek naar alternatieve methoden om quantuminterferentie, en de invloed hiervan op moleculaire geleiding, aan te tonen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld nieuwe moleculen maken die als gevoelige sensoren kunnen dienen


De wijze, waarop uitvoering gegeven wordt aan het Sectorplan blijkt succesvol en kenmerkt zich door heldere en meetbare doelstellingen en resultaten. De Commissie Breimer is ervan overtuigd, dat de invulling van het Sectorplan bijdraagt aan de verdere profilering van het universitair onderwijs en onderzoek. De vorming van zwaartepunten is in competitie gestimuleerd. Onderwijs en onderzoek zijn beter gekoppeld. Breimer: "Ik ben er trots op, dat we het instrument Sectorplan goed op de kaart hebben gezet. Het is efficiënt en effectief. Een verrijking van de gereedschapskist van het nationale wetenschapsbeleid."

In december vorig jaar voerde de Commissie Dijkgraaf een krachtig pleidooi voor uitbreiding van het Sectorplan in het Vision Paper 2025 'Chemistry & Physics: Fundamental For Our Future'. De Commissie Breimer steunt dit pleidooi, want ondanks de behaalde successen moeten er nog verdere slagen gemaakt worden. Zo streeft de Commissie naar verdere verhoging van de participatie van vrouwen (bij zowel studenten als wetenschappers), verbetering van de opzet en werfkracht van de lerarenopleiding, het herstel van de internationale concurrentiepositie bij het aantrekken van toptalent en de versterking van de universitaire infrastructuur. De commissie vindt dat de sector sterk gebaat zou zijn bij een integrale aanpak van deze ambities in een sectorplan 2.0. Via de FOM-website kunt u het rapport (pdf 94 pagina’s) downloaden.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.