Bijgewerkt: 18 juni 2024

Ruim 1000 nieuwe huurwoningen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
12-08-2009

In de gemeente Amstelveen verrijzen in de periode tot en met 2014 ruim 1.140 nieuwe sociale huurwoningen. Dat stellen Burgemeester en Wethouders in antwoord op vragen van GroenLinks. Die partij had gevraagd in hoeverre het aantal gesloopte sociale huurwoningen aan de Carmenlaan inmiddels op andere locaties is gecompenseerd.

Volgens B en W is dat in voldoende mate gebeurd na afbraak van de flat aan de Carmenlaan in 2006. Het college presenteert een overzicht, waaruit blijkt dat van 2006 tot 2014 1.691 sociale huurwoningen aan de voorraad worden toegevoegd. Probleem is echter, dat daarmee de onvrede onder enkele oud-bewoners van de Carmenlaan niet weggenomen kan worden. Zij hadden gehoopt op terugkeer naar de nieuwbouw op dezelfde locatie, zoals hen dat destijds is voorgespiegeld.

De betreffende woningcorporatie (St. Lodewijk/Eigen Haard) was namelijk van plan, om op die plek een nieuw gebouw onder de naam 'de Componist' te realiseren. Dat ging niet door, om gemeente van de Stadsregio het verzoek kreeg om die plek ter hoogte van het Stadshart te reserveren voor realisatie van een openbaar vervoersknooppunt.

Dit had tot gevolg dat de bewoners die tijdelijk uit waren geplaatst, definitief elders aan on­derdak geholpen moesten worden. Dit definitief uitplaatsen is voor een aantal bewoners niet naar tevredenheid verlopen, zo stelt het college in beantwoording aan GroenLinks. Het gaat daarbij vooral, om bewoners die terug wilden keren naar de Carmenlaan.

B en W hebben de bewoners eerder laten weten begrip te hebben voor hun teleurstelling, maar wezen daarbij ook op het algemeen belang van aanleg van goede openbaar voervoorzieningen. Omdat de bewoners niet terug konden keren naar hun oude woonplek heeft de gemeente een toegevoegde bijdrage geleverd aan de financiële compensatie voor bewoners. Toch verwacht het college niet alle onvrede weg te kunnen namen, omdat de optie van terugkeer naar de Carmenlaan niet beschikbaar is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.