Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Rotonde in de kruising Amsterdamseweg-Keizer Karelweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-05-2018

Het kruispunt Amsterdamseweg-Keizer Karelweg wordt omgebouwd naar een rotonde. Daarnaast komen er nieuwe verkeerslichten bij het kruispunt Amsterdamseweg-Graaf Florislaan. De uitvoering start 14 mei 2018 en duurt circa 11 weken.Door aanleg van een rotonde kunnen fietsers en voetgangers met voorrang oversteken. De rotonde is één van de maatregelen van het college om de verkeersveiligheid in Amstelveen te vergroten en tevens de doorstroming te verbeteren. De aanpassing van de verkeerslichten Amsterdamseweg-Graaf Florislaan is noodzakelijk omdat de huidige verkeerslichten sterk verouderd zijn. Periode Verkeershinder doorgaand verkeer Amsterdamseweg-Keizer Karelweg (vice versa): van 14 mei tot 15 juli 2018. Totale afsluiting kruisingen Amsterdamseweg Keizer Karelweg en Amsterdamseweg-Graaf Florislaan: van 18 juli tot 29 juli 2018.Verkeershinder en stremming. De aannemer Koninklijke VolkerWessels Infra beperkt de uitvoeringsduur door met meer ploegen te werken, langere werkdagen te maken en zo nodig in weekenden door te werken. De uitvoering van het werk vindt gefaseerd plaats, waarbij tijdens het gehele werk de Graaf Florislaan ter hoogte van de Amsterdamseweg is afgesloten. Tevens is de Amsterdamseweg ter hoogte van de Keizer Karelweg gedurende de werkzaamheden afgesloten.

Beneluxbaan tussen Gondel en Van der Hooplaan is afgesloten van 15 mei tot en met 18 mei 2018 i.v.m. asfaltwerkzaamheden. Het wegvak van de Beneluxbaan tussen de kruising Gondel en Van der Hooplaan zal gedurende dinsdagavond 15 mei tot en met vrijdagochtend 18 mei 2018, tussen 20.00 en 6.00 uur, drie avonden/nachten van 20.00 tot 6.00 uur in beide richtingen afgesloten zijn voor autoverkeer. Vooraankondiging en omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.