Bijgewerkt: 30 september 2023

Rook en stank bij restaurant Gusto world of pizza in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-06-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen in verband met de ontstane situatie bij het Italiaanse restaurant Gusto aan de Dorpsstraat 84 in Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving


'Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 22 november 2016 hebben wij het bezwaar van meerdere bewoners aan het Tempelhof tegen de exploitatievergunning van Gusto world of pizza in behandeling genomen als een verzoek om handhaving gericht tegen de rook en stank van de afvoerpijp van de pizzeria.

In de praktijk blijkt de afvoerpijp, waarover ik u op 19 juli 2016 heb geïnformeerd niet adequaat. De situatie rondom de afvoerpijp is op termijn niet acceptabel. In het belang van de omwonenden moet hier een eind aan komen. De betreffende ondernemer doet zijn best en heeft door een ander filter te plaatsen geprobeerd om de situatie te verbeteren. Toch blijkt, dat ook dit geen soelaas biedt. Handhavend optreden tegen de huidige afvoerpijp heeft (verregaande) consequenties voor de bedrijfsvoering van de  ondernemer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Pizzarestaurant Gusto in de Dorpstraat van Amstelveen in juni 2017


Het is aan de ondernemer om te kijken, of er een andere oplossing mogelijk is. Om hem hiervoor de kans te geven is verzocht een nieuw plan in te dienen. De ondernemer heeft aangegeven hier graag gebruik van te willen maken. De termijn hiervoor is niet oneindig. Gezien de situatie is aangegeven, dat dit binnen twee weken dient te gebeuren. Mocht het zo zijn, dat ook dit plan niet afdoende is, zullen wij handelen op basis van het Activiteitenbesluit die uitvoering geeft aan de Wet milieubeheer. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat er een maatwerkvoorschrift wordt opgelegd zoals bedoeld in artikel 3.132 Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 3.103 Activiteitenregeling milieubeheer. Bij een nieuwe oplossing is medewerking van de Vereniging van Eigenaren De Zon noodzakelijk. Deze is echter intern verdeeld. Daarom bieden wij hen een mediation traject.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.