Bijgewerkt: 18 juni 2024

Rolstoel zonder rompslomp

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
27-07-2006

De Amstelveense VVD fractie wil dat overbodige bureaucratie voor rolstoelen en andere hulpmiddelen wordt afgeschaft. „Niemand vraagt voor zijn lol een rolstoel aan, dus stop met de indicatie bureaucratie," aldus VVD-gemeenteraadslid Herbert Raat tijdens de raadvergadering van 12 juli 2006.

In deze vergadering werd het voorstel van het College van B en W besproken hoe de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Amstelveen wordt toegepast. De VVD wil dat iedere Amstelvener, valide of minder valide, op gelijke wijze in de samenleving moet kunnen participeren. De nieuwe wet geeft veel mogelijkheden om zaken beter en klantonvriendelijker te organiseren. Bij de verdere uitwerking van dit voorstel van het College zal de VVD toetsen of dit het geval is.

De invoering van de WMO in Amstelveen is een goed moment om de uitgebreide indicatiestelling niet meer verplicht te stellen voor rolstoelen en andere hulpmiddelen. Dit zal minder kosten aan bureaucratie en snellere dienstverlening opleveren. In Amsterdam gebeurt dit al en daar is er nauwelijks sprake van onterechte verstrekking.

Wethouder Zorg, Yeter Tan beloofde namens het college bij de verdere uitwerking alleen indicatiestelling te laten plaats vinden waar dat noodzakelijk is. Ook moeten de aankomende jaren contracten voor zorgvoorzieningen verlengd of opnieuw worden aanbesteed.

Duidelijke kwaliteitscriteria zijn hierbij van groot belang. Daarbij wil de VVD dat de gemeente scherp in de nieuwe contracten laat opnemen waar mensen recht op hebben als aanbieders de afspraken niet nakomen. Het gaat om voorzieningen als vervoers-, maaltijd-of een douchestoelvoorziening.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.